Wat is de betekenis van kliemen en klagen?

2020
2021-05-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

kliemen en klagen

(18e eeuw) zeuren en klagen. Letterlijk: lijmen. Vandaar ook: lijmerig spreken, zaniken. Deels een Fries-Hollandse vorm van kleemen, deels een dialectvorm van klijmen. • ' t is daar alle dagen kliemen en klagen. (De Navorscher. 1879) • Zóó doen ze nu alle dagen, meneer van M. ..., kliemen en klagen, bittere nood! En zoodra...

Lees verder