Wat is de betekenis van Kleurenblindheid?

2020
2021-09-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kleurenblindheid

Het begrip kleurenblindheid heeft 2 verschillende betekenissen: 1) het kleurenblind zijn. het niet of moeilijk in staat zijn om bepaalde kleuren van elkaar te onderscheiden; het moeite hebben met het onderscheiden van bepaalde kleuren; het kleurenblind zijn. 2) het niet discrimineren op huidskleur. het geen onderscheid maken tussen m...

Lees verder
2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kleurenblindheid

kleurenblindheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: kleu-ren-blind-heid 1. de afwijking dat je bepaalde kleuren niet goed van elkaar kunt onderscheiden ♢ door zijn kleurenblindheid kan Duncan het verschil tussen groen en rood niet zien Zelfstandig na...

Lees verder
2016
2021-09-27
Redactie Ensie

Oog begrippen omschreven

Kleurenblindheid

Kleurenblindheid is het niet kunnen waarnemen van bepaalde kleuren of delen van het kleurenspectrum. In de meeste gevallen zal iemand die kleurenblind is geen groen, geel of blauw tinten kunnen waarnemen. Op het netvlies van de ogen bevinden zich allemaal lichtgevoelige cellen. Er wordt hierbij over het algemeen een onderscheid gemaakt naar vorm, t...

Lees verder
2010
2021-09-27
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

kleurenblindheid

Het niet goed herkennen van kleuren. Kleurenblindheid komt doordat sommige cellen (kegeltjes) in het netvlies van het oog het niet goed doen. Sommige kegeltjes zien alles wat rood is, andere zien alleen maar blauw of geel. Totale kleurenblindheid (achromasie) komt weinig voor. In Nederland zijn er ongeveer 200 mensen die totaal kleurenblind zijn. G...

Lees verder
1981
2021-09-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kleurenblindheid

is meestal aangeboren. Rood-groenblindheid komt bij ongeveer 8% van alle mannen voor en is op dezelfde wijze erfelijk als de bloederziekte. De geel-blauwblindheid komt zelden voor. De totale kleurenblindheid is meestal met ernstige gezichtsstoornissen verbonden. Treinbestuurders en piloten mogen niet kleurenblind zijn.

Lees verder
1974
2021-09-27
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

kleurenblindheid

afwijking in kleurenzien. Bij mannen 8%, bij vrouwen 0,4%; meestal rood-groen kleurenblindheid. Kleurenblindheid erft recessief over en het gen er voor ligt op het X-chromosoom (geslachtsgebonden erfelijkheid). Bij zoogdieren kunnen dagdieren meer of minder goed kleurenzien. Apen (halfapen niet) kunnen kleurenzien; ook de meeste hoefdieren (ook d...

Lees verder
1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kleurenblindheid

v., aangeboren onvolkomenheid van het gezichtsvermogen. (e) Kleurenblindheid komt neer op het onvermogen om een of meer van de kleuren rood, groen of blauwviolet waar te nemen. De mens met een normale kleurenzin noemt men trichromaat: hij moet de drie hoofdkleuren in gelijke mate vermengen om wit te kunnen zien. Gebruikt hij te weinig rood hiervoor...

Lees verder
1954
2021-09-27
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Kleurenblindheid

een erfelijke functiestoornis van het netvlies door het ontbreken van een der drie soorten kegeltjes.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kleurenblindheid

v., de eigenschap van de of enkele kleuren niet van elkander te kunnen onderscheiden: de stuurman werd, wegens kleurenblindheid afgekeurd.

1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kleurenblindheid

erfelijke afwijking die beide, overigens normale, ogen vertonen. De oorzaak en de ware aard van de K. is niet bekend. Gewoonlijk heeft men met een partiële K. te doen. Bepaalde kleuren worden met elkaar verward, betreft meestal groen en rood, soms blauw en geel. K. komt meer bij mannen dan bij vrouwen voor en is niet voor genezing vatbaar.

Lees verder
1937
2021-09-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Kleurenblindheid

Een aangeboren afwijking der oogen, waarbij de kleuren niet goed herkend worden; voornamelijk rood en groen. De afwijking komt uitsluitend bij mannen voor, maar vrouwen brengen haar op de nakomelingschap over. De afwijking is niet hinderlijk. Gewoonlijk weten de kleurenblinden zelf van hun gebrek niet af, maar bij keuringen komt het aan den dag. Me...

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kleurenblindheid

gewoonlijk aangeboren gebrek, onvermogen om bepaalde kleuren te onderscheiden ( zie ook Dalton). Kan ongeschikt maken v. sommige betrekking"«, als b.v. machinist, bij roodblindheid, die denzelfden indruk geeft v. rood en groen.

1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kleurenblindheid

Een aangeboren, bij uitzondering tijdens het leven ontstaan gebrek in de waarneming van kleuren. Sommige kleuren worden niet gezien. Dat valt niet op, wijl kleurenblinden zonder het te weten zich laten leiden door hun meestal goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen voor helderheidsverschillen. Er zijn overgangsvormen tusschen het normale zien en kl...

Lees verder
1928
2021-09-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kleurenblindheid

Verreweg de meeste mensen hebben het vermogen de drie grondkleuren: rood, geel en blauw, en hun samenstellingen te onderscheiden. Het komt echter voor, dat sommige mensen dat vermogen ten aanzien van een of twee der grondkleuren missen. Zij zien die kleuren dan alsof zij grijs waren. Zij zien echter wel de nuances van bijv. rood, daar deze van de l...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kleurenblindheid

Kleurenblindheid - De meeste menschen bezitten het vermogen alle kleuren van het spectrum en alle mengkleuren uit drie grondkleuren te kunnen onderkennen. Men kan ze trichromaten noemen. De gevoeligheid voor de kleuren is niet bij alle trichomaten gelijk. Nu zijn er een aantal menschen, die slechts twee kleuren kunnen zien, de bichromaten; enkelen...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten