Synoniemen van Kleur

2019-11-20

Kleur

Kleur is een natuurkundig verschijnsel. Wanneer zonlicht op een driehoekig geslepen glas ofwel prisma schijnt, kan het menselijk oog alle kleuren tegelijk zien. Wit licht dat gebroken wordt door een prisma splitst zich in de zeven regenboogkleuren, van buiten naar binnen gezien zijn dit de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Bij papier in de kleur geel, wordt alleen het gele deel van het licht teruggekaatst. Alle andere kleuren worden geabsorbeerd, waardoor men alleen de...

2019-11-20

kleur

kleur - zelfstandig naamwoord 1. zwart, wit, geel, rood, blauw of een mengsel daarvan ♢ welke kleur hebben die gordijnen? 1. hij heeft niet veel kleur [ziet er ziek uit] 2. kleur bekennen [laten merken hoe je erover denkt] 3. hij heeft een kleur als een bie...

2019-11-20

kleur

1. Elk van de vier groepen van dertien kaarten uit het spel, d.w.z. schoppen, harten, ruiten en klaveren. 2. Het specifieke bezit van een speler in een kleur. In uitdrukkingen als ‘een goede kleur’, ‘een lange kleur’, ‘een lege kleur’ e.d. Zie ook: speelsoort

2019-11-20

Kleur

1. - bekennen, voor zijn homoseksuele geaardheid uitkomen. Syn. uit de kast komen. Joustra: ‘Scheldwoorden en schuttingtaal. Supplement bij het Homoerotisch Woordenboek’, Homologie 1990-4. 2. - houden, Bargoense uitdr. voor ‘blijven ontkennen’. Vermeld door Koster Henke.

2019-11-20

kleur

kleur - Zelfstandignaamwoord 1. het onderscheid dat gemaakt wordt op basis van het verschil in golflengte van licht kleur - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kleuren ♢ Ik kleur 2. gebiedende wijs van kleuren kleur! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kleuren kleur je? Woordherkomst af...

2019-11-20

Kleur

Kleur - Physiologische indruk, dien electromagnetische straling van zekere golflengte op het oog maakt. Deze indruk is tot een beperkt gebied van golflengten beperkt. De grootste golflengte, die wij nog als rood licht waarnemen, ligt tusschen 700 en 800 millimikron (u pi). Hierop volgen de verschillende kleuren van het spectrum, totdat bij de golflengte 400 n fi ongeveer in het violet de grens ligt van het zichtbare spectrum. Wanneer een lichaam zoo sterk verhit wordt, dat het begint te gloeien,...

2019-11-20

Kleur

KLEUR, v. (-en), indruk dien het oog krijgt van het licht dat door een voorwerp wordt teruggekaatst: de zeven kleuren van den regenboog; eene roode, blauwe kleur; zachte kleuren; schelle, schreeuwende kleuren; deze kleur verschiet; — (spr.) hij oordeelt er over als een blinde over de kleuren, zie blinde; — (fig.) hij wist alles met de schoonste kleuren te malen, alles zoo mooi mogelijk voor te stellen; —hij weet aan alles een kleurtje te geven, anders voor te stellen dan het werkelijk is;...

2019-11-20

Kleur

Kleur noemt men een bepaalden indruk op het gezigtsorgaan, veroorzaakt door de trillingen van den aether; het verschil van kleur ontstaat daarbij door de verschillende lengte der trillingsgolven. Men noemt haar ook wel den toestand van een ligchaam, welke het in staat stelt om van het daarop vallende, kleurlooze zonnelicht slechts trillingen van bepaalde golflengten terug te kaatsen of door te laten. Zelfstandigheden, welke deze eigenschap in hooge mate bezitten, dragen den naam van kleur- of ve...

2019-11-20

kleur

Waargenomen eigenschappen die het resultaat zijn van het reageren van de visuele zintuigen op de golflengte van weerkaatst of overgebracht licht. De belangrijkste kleurdimensies zijn de variabelen of kenmerken kleurschakering, tint en intensiteit. Zie 'kleuren' voor afzonderlijke chromatische kleuren en achromatische kleuren of neutrale kleuren. (AAT-Ned)

2019-11-20

Kleur

„Wat is de natuur toch mooi!”, roepen wij wel eens uit, wanneer we op een lentemorgen het jonge groen der bomen en der weilanden zien en daartussen de rode, gele, blauwe en witte bloemen, schitterend in het gouden licht van de morgenzon. Er zijn slechts weinig mensen, die niet gevoelig zijn voor het kleurenspel van den regenboog, die zich als een fantastische, gewelfde brug tegen het donkere uitspansel aftekent. „Hoe ontstaat toch de indruk van een bepaalde kleur op het netvlie...

2019-11-20

Kleur

1° (Natuurk.). Aan de lichamen rondom ons nemen wij vorm en helderheid waar en bovendien krijgt men een gewaarwording, die men de „kleur” noemt. Voor de physische verklaring van deze waarneming wordt hier eerst het spectrum van wit licht (bijv. zonlicht) beschouwd (➝ Dispersie). Hierin neemt het normale oog 7 primaire kleuren waar in de volgorde: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Volgens de physische voorstelling beantwoordt dit spectrum aan een reeks electromag...