Synoniemen van Klemtoon

2020-04-05

Klemtoon

Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijvoorbeeld beklemtoonde lettergreep). Ook kan een woord(deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te vestigen (bijvoorbeeld ze is héél bijzonder).

2020-04-05

Klemtoon

KLEMTOON, m. (...tonen), nadruk, accent, de graad van verheffing, waarmee een woord of woorddeel wordt uitgebracht; hij leest slecht en legt heel vaak den klemtoon op een verkeerd woord; bij het ovememen van woorden uit het Latijn is de klemtoon wel eens versprongen; —TEEKEN, o. (-s), teeken dat den klemtoon aangeeft.

2020-04-05

klemtoon

klemtoon - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) sterkere intonatie waarmee een lettergreep van een woord wordt uitgesproken Woordherkomst samenstelling van klem en toon Synoniemen accent, nadruk

2020-04-05

klemtoon

klemtoon - zelfstandig naamwoord uitspraak: klem-toon 1. zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt ♢ bij 'café' ligt de klemtoon op de tweede lettergreep Zelfstandig naamwoord: klem-toon de klemtoon de klemtonen het klemtoontje Synoniemen accent, nadruk

2020-04-05

Klemtoon

zie Accent.

2020-04-05

Klemtoon

of klem, ➝ Accent.

2020-04-05

Klemtoon

Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijv. beklemtoonde lettergreep). Ook kan een woord(deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te vestigen (bijv. ze is héél bijzonder).