Wat is de betekenis van Klemtoon?

2019
2020-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

klemtoon

klemtoon - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) sterkere intonatie waarmee een lettergreep van een woord wordt uitgesproken Woordherkomst samenstelling van klem en toon Synoniemen accent, nadruk

Lees verder
2018
2020-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

klemtoon

klemtoon - zelfstandig naamwoord uitspraak: klem-toon 1. zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt ♢ bij 'café' ligt de klemtoon op de tweede lettergreep Zelfstandig naamwoord: klem-toon de klemtoon...

Lees verder
2017
2020-12-05
Taaladvies

Alles over taal

Klemtoon

Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijvoorbeeld beklemtoonde lettergreep). Ook kan een woord(deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te vestigen (bijv...

Lees verder
2000
2020-12-05
taaluniversum

Taalunieversum 'taaladvies' termenlijst

Klemtoon

Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijv. beklemtoonde lettergreep). Ook kan een woord(deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te vestigen (bijv. ze is...

Lees verder
1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

klemtoon

m. (-tonen), nadruk, accent, de sterkere) expiratorische druk waarmee een woorddeel), hetzij bij het gewone spreken, hetzij om er bijzonder de aandacht op te vestigen, wordt uitgebracht: hij leest slecht en legt heel vaak de — verkeerd; in het bijzonder de op een bepaalde plaats liggende nadruk in een woord: bij het overnemen van woorden uit...

Lees verder
1949
2020-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Klemtoon

nadruk, toonverheffing, accent, soms in een woord voorkomend als hoofd- en bij-K.

1933
2020-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Klemtoon

of klem, ➝ Accent.

1898
2020-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Klemtoon

KLEMTOON, m. (...tonen), nadruk, accent, de graad van verheffing, waarmee een woord of woorddeel wordt uitgebracht; hij leest slecht en legt heel vaak den klemtoon op een verkeerd woord; bij het ovememen van woorden uit het Latijn is de klemtoon wel eens versprongen; —TEEKEN, o. (-s), teeken dat den klemtoon aangeeft.

Lees verder
1870
2020-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Klemtoon

zie Accent.