Wat is de betekenis van kleiwinning?

1999
2022-08-19
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Kleiwinning

Het afgraven van klei ten behoeve van de steenbakkerijen of tichelwerken wordt in Groningen aftichelen genoemd. Veelal wordt daarbij zware knipklei gewonnen. Alvorens af te graven verwijdert men de humushoudende teelaarde, die ongeschikt is. Al naar gelang de dikte van de knipkleilaag wordt 30 tot 60 cm klei afgegraven. De afgraving vindt perceelsg...

Lees verder
1984
2022-08-19
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

kleiwinning

het weghalen van klei om deze te gebruiken als grondstof voor de steen- en dakpanfabricage en voor de keramische industrie. Kleiwinning vindt vooral plaats nabij de grote rivieren, in het bijzonder in de uiterwaarden. Zij betekent voor Nederland een bodemverlies van 150-200 ha/jaar. De ontstane kleiputten worden soms opgevuld met afvalstoffen zoals...

Lees verder
1982
2022-08-19
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

KLEIWINNING

Het onttrekken van klei aan buiten- of binnendijks gelegen gronden. Reeds eeuwenlang wordt kleiwinning toegepast uit de voorliggende schorren t.b.v. waterbouwkundige werken, in het bijzonder bij de aanleg en bij het verzwaren van dijken (→ bedijken). Dekleiputten, ontstaan bij buitendijkse kleiwinning, slibben na verloop van tijd weer vol in t...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten