Wat is de betekenis van Kleederluis?

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kleederluis

(Pediculus vestimenti), klein, vleugelloos insect van de familie der Pediculidae, orde der Anoplura of luizen, wel ingedeeld bij de ➝ Corrodentia.

2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kleederluis

Kleederluis - Pediculus vestimenti, verwant met, doch iets grooter dan de hoofdluis (tot 3,3 m.M.), lichtgrijs gekleurd. Leeft aan den hals en den romp van den mensch, legt haar eieren in het ondergoed. De steek is gevoelig en veroorzaakt hevigen jeuk, gezwellen en korsten. Komen zij in groot aantal voor, wat dikwijls geschiedt bij personen, die ze...

Lees verder
2023-03-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Kleederluis

lijfluis, Pediculus vestimenti (P. corporis), eene 2—3½ millim. groote luis met slank achterlijf en ongevlekte achterlijfsringen, leeft bij den mensch, tusschen de kleeren en legt in de naden daarvan de eitjes. Het beste middel om aangestoken kleeren te zuiveren is, ze bloot te stellen aan sterke hitte.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kleederluis

KLEEDERLUIS, v. (...luizen), eene luis, die bij den mensch op het lijf en tusschen de kleederen leeft, ook lijfluis geheeten (pediculus vestimenti of corporis).

Gerelateerde zoekopdrachten