Wat is de betekenis van Klassieke Oudheid?

2024-02-28
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Klassieke oudheid

Met de klassieke oudheid wordt bedoeld: de bloeiperiode van de Griekse en Romeinse beschavingen. Deze periode begint ongeveer in de zevende eeuw voor Christus, met de opkomst van de stad Athene, en eindigt in de vierde eeuw na Christus, als de Romeinse keizers overgaan tot het christendom. Het was een periode waarin de cultuur op een hoog peil ston...

2024-02-28
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

Klassieke Oudheid

De cultuurperiode van de Griekse en later de Romeinse beschaving, die een immense invloed heeft gehad op de Renaissance en daardoor op de hele westerse beschaving. De Griekse literatuur begint in de 8e eeuw vóór Christus met Homerus (Grieks: Homèros), de schrij­ver van de beroemdste twee epen uit de hele westerse literatuur: Ilias (van ‘Ilion’, Tro...

2024-02-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

klassieke oudheid

klassieke oudheid - Over het algemeen te gebruiken voor iets dat tot de Griekse of Romeinse Oudheid behoort of daarop teruggrijpt. Met name te gebruiken voor die aspecten van klassieke kunst, vooral de uitbeelding van het menselijk lichaam in oude beeldhouwwerken en het gebruik van ornamenten in oude kunst wanneer die in andere perioden model staan...