Wat is de betekenis van Klassieke School?

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Klassieke school

richting in de economische wetenschap gesticht door Adam Smith. Haar voormannen (o.a. ook Ricardo, Malthus, Say) hebben de economie als zelfstandige wetenschap gevestigd. Deze school stelde zich in het algemeen op het standpunt van het econ. liberalisme: vrijhandel en staatsonthouding (laisser faire).

2023-09-23
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

KLASSIEKE SCHOOL

is een groepering van economisten, wier gezamenlijk grondprogram ligt in het werk van Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Smith’s werk dient een dubbele doelstelling: het ontwerpen van een wetenschappelijke analyse van het economisch proces, en het doortrekken van deze analyse in de economi...

Direct toegang tot alle 5 resultaten over Klassieke School?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Klassieke school

zie: Economie 2.

2023-09-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Klassieke School

Een richting in de economie, welke wordt gevormd door Adam Smith en zijn onmiddellijke volgelingen, in zoover zij de grondleggers zijn geweest der beoefening van de economie als zelfstandige wetenschap. Behalve A. Smith is men gewoon tot de klassieken te rekenen Robert Malthus, David Ricardo en Jean-Baptiste Say. Het leerstellige der K. S. valt der...

2023-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Klassieke School

richting in de economie waarvoor Adam →Smith de grondslag legde met zijn hoofdwerk Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations (1776). Hierin is de centrale vraagstelling hoe het individuele en maatschappelijke welvaartsstreven bevorderd kunnen worden. In aansluiting bij de filosofische stromingen van zijn tijd, m.n. het &r...