Wat is de betekenis van klacht?

2021
2021-02-25
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich bijvoorbeeld onheus bejegend door een bedrijf, de zaken lopen anders dan verwacht. Vaak is het nodig om toenadering te zoeken om de klacht te kunnen uiten. Dit kan rechtstreeks intermenselijk contact zijn dan wel via communicatiemiddelen...

Lees verder
2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

klacht

klacht - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een aanklacht Ik wil een klacht indienen tegen de luchtvaartmaatschappij. 2. uiting van pijn of smart Woordherkomst Naamwoord van handeling van klagen (met het achtervoegsel -t).

Lees verder
2018
2021-02-25
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Klacht

Uiting van ontevredenheid of smart.

2018
2021-02-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

klacht

klacht - zelfstandig naamwoord 1. woorden waarmee je zegt dat het niet goed is ♢ zijn voornaamste klacht was: je bent nooit op tijd klaar 2. probleem met je gezondheid ♢ met die klacht moet je naar de dokter...

Lees verder
2017
2021-02-25
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Klacht

Een klacht is een verzoek tot herstel van een gegeven in de Basisregistratie Kadaster van een belanghebbende indien hij gerede twijfel heeft omtrent de juistheid van een in de Basisregistratie Kadaster opgenomen gegeven dat krachtens deze wet als authentiek is aangemerkt, dan wel omtrent de juistheid van een uit een andere basisregistratie dan geno...

Lees verder
2017
2021-02-25
UWV

Werken aan perspectief

Klacht

Een klacht is elke schriftelijke uiting door een klant van ontevredenheid of ongenoegen over de dienstverlening van een opdrachtnemer.

2014
2021-02-25
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Klacht

Klacht - een subjectieve, negatieve beleving, situatie of gedraging die voor de cliënten storend of als problematisch ervaren wordt.

2010
2021-02-25
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

klacht

1) Iets zeggen of schrijven om aan te geven dat je ontevreden over iets bent; 2) medisch en/of psychisch (geestelijk) probleem. 1) De eerste betekenis, ‘uiting van ontevredenheid’, slaat in de gezondheidszorg meestal op iets wat wel of niet is gedaan door een dokter, verpleegkundige of iemand anders in een medische instelling, waarna dit verkeerd...

Lees verder
1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

klacht

v./m. (-en), 1. het klagen, hoorbare uiting van smart in kreten of woorden: geen kwam over zijn lippen; (oneig.) ook van natuurgeluiden; 2. uiting, het te kennen geven van ontevredenheid, misnoegen over iets, aan iemand: ik krijg van, over die jongen nooit anders dan klachten; klachten inbrengen, aanhoren; 3. (recht, veelal in de vorm klachte) aa...

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Klacht

v. (-en), soms nog KLACHTE, v. (-n), 1. het klagen, hoorbare uiting van smart in kreten of woorden: luide, bange klachten; geen klacht kwam over zijn lippen; — oneig. ook van natuurgeluiden; 2. uiting, het te kennen geven van ontevredenheid, misnoegen over iets, aan iem.: ik krijg van, over die jongen nooit anders dan klachte...

Lees verder
1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Klacht

(recht) is de aangifte van een misdrijf door den benadeelden persoon. In algemeenen regel is k. niet vereischt opdat het Openbaar Ministerie de vordering tot straf moge instellen; zulks is alleen het geval voor de → klachtdelicten. Collin

1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Klacht

KLACHT, v. (-en), soms nog KLACHTE, v. (*n), het klagen, uiting van ontevredenheid, misnoegen ik krijg van, over dien jongen nooit anders dan klachten; nu, geen klachten meer !; — beklag zware klachten inbrengen tegen; — (recht.) aanklacht; eisch (in geschrifte): eene klacht inleveren bij den rechter (tegen iem.); — (gew.) kerke...

Lees verder