Wat is de betekenis van Klaarkamp?

1981
2021-04-16
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Klaarkamp

[<Clairvaux], cisterciënzerabdij, vóór 1163 gesticht in Friesland bij Rinsumageest. Zij werd de moederabdij van → Aduard (1192) en Bloemkamp (1191 bij Hartwerd). De abdij stichtte een klooster op → Schiermonnikoog. De monniken van Klaarkamp hadden een belangrijk aandeel in de bouw van dijken en hebben de landbouw in...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Klaarkamp

[→Clairvaux], cisterciënzerabdij, vóór 1163 gesticht in Friesland bij Rinsumageest. Zij werd de moederabdij van o.a. →Aduard. De monniken van Klaarkamp hadden een belangrijk aandeel in de bouw van dijken in Friesland en op Schiermonnikoog (tot 1580 bezit van de monniken) en hebben er de landbouw zeer bevorderd. De gebou...

Lees verder
1958
2021-04-16
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KLAARKAMP

Cisterciënzer abdij onder Rinsumageest, gesticht 1165 van Clairvaux en Riddagshausen uit; visitatie bij Heisterbach (zie Caesarius). Zelf stichtte K. de vrouwenkloosters Sion en Genezareth en de mannenkloosters Bloemkamp en Aduard (1192). Uithoven o.a. in Veenwouden en Timmel (Oostfrl.). De grote invloed van K. naar buiten is bekender dan het...

Lees verder
1954
2021-04-16
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Klaarkamp

Monasterium Beate Marie de Ciaro Campo, klooster bij Rinsumageest, gesticht 1165 door dat van Clairvaux άn Champagne. Op 5 Juni 1192 vestigden zich 12 monniken uit Klaarkamp onder leiding van broeder Wybrandus te Aduard, ter plaatse waar men bij nacht meermalen licht had gezien.

Lees verder
1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Klaarkamp

Cisterciënser abdij, in 1165 bij Rinsumageest gesticht en door monniken van Clairvaux bewoond. Ging in de 16e eeuw te niet. Klaaswaal, gemeente in de prov. Z.-Holland. 1454 ha, 2173 inw. Landbouw.

Lees verder
1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Klaarkamp

Cisterciënser abdij, werd door een rijke weduwe bij Rinsumageest in Friesland gesticht en in Sept. 1165 door uit Clairvaux komende monniken betrokken. Het klooster genoot een grooten roep om den heiligen levenswandel zijner bewoners en had als dochterstichtingen Bloemkamp, Aduard en Gerkesklooster. In den troebelen tijd der 16e eeuw ging het t...

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Klaarkamp

Klaarkamp - Een voormalige beroemde abdij der Bernardijnen of Cisterciënserorde, bij ’t Friesche dorp Rinsumageest, 5 K.M. ten Z.W. van Dokkum. Het werd waarschijnlijk in de 12de eeuw gesticht en is kort na de Hervorming te gronde gegaan.