Synoniemen van Klaaglied

elegie, klaagzang, treurdicht, treurzang
2019-10-20

Klaaglied

Klaaglied, klaagzang, (fig.) steeds herhaalde klacht. Soms verbonden met zingen. Dit woord is oorspronkelijk de titel van het bijbelboek Klaagliederen, dat meestal toegeschreven wordt aan Jeremia (zie ook dat artikel). Het woord is waarschijnlijk door de Luthervertalingen in het Nederlands gekomen. Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), titel. De KLAECH-lieden Ieremiae. (In de Statenvertaling (1637): De Claeg-Liederen Jeremia.) Gebruiksvoorbeeld: De cd begint met een aangrijpend klaaglied van Kr...

2019-10-20

klaaglied

klaaglied - Zelfstandignaamwoord 1. een treurig lied waarin het beklag gedaan wordt over een situatie of waar geklaagd wordt over het verlies van een beminde Door het horen van het klaaglied voelde zij zich treurig. Woordherkomst samenstelling van klaag(werkwoord) en lied Synoniemen elegie, klaagzang, treurdicht Verwante begrippen jammerklacht

2019-10-20

klaaglied

klaaglied - Gezangen van droefheid of rouw, in het bijzonder die welke ten gehore worden gebracht bij begrafenis- en herdenkingsplechtigheden.