Wat is de betekenis van Kindervoeding?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

kindervoeding

voeding van ‘n kind of klein kindertjies.

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kindervoeding

v., 1. het voeden van (kleine) kinderen; 2. het verstrekken van voedsel aan arme (school)kinderen.

2024-05-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kindervoeding

De beste voeding voor zuigelingen is de moedermelk. Reeds na 2 maanden moet men beginnen met geringe hoeveelheden vers vruchtensap; na 4 à 5 maanden met beschuit, appelmoes, groenten en vit. D. Kunstmatige voeding moet door arts geregeld worden. Ook na het eerste jaar is een juiste voeding van groot belang. Men zorge steeds dat het kind vold...

2024-05-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kindervoeding

v. (het voeden van een kind of kinderen; [kosteloze] voedselverstrekking aan behoeftige [schoolkinderen als maatschappelijk werk of van overheidswege, de naam der vereniging, het lokgat).

2024-05-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kindervoeding

Omdat het voedsel gedurende de groeiperiode niet slechts dient tot instandhouding en functie van het lichaam, doch tevens tot opbouw, moet het op den kinderleeftijd voldoende grondstoffen bevatten, die hiervoor noodig zijn (→ Voeding). De moedermelk voldoet voor den jongen zuigeling aan deze eischen (→ Zuigeling). Voor het oudere kind is...

2024-05-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kindervoeding

v. 1. Algm. voeding, spijziging van kinderen. 2. Inz. kosteloze voeding aan arme schoolkinderen.

2024-05-21
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Kindervoeding

Het beste voedsel voor het kind beneden het jaar is de melk der eigen moeder, en iedere moeder is alleen reeds om die reden zedelijk verplicht, indien eenigszins mogelijk, haar kind zelf te voeden. Bij minnemelk gedijen de zuigelingen reeds minder goed, meestal evenwel toch nog veel beter dan bij kunstmatige voeding. In velerlei opzicht heeft het v...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kindervoeding

Kindervoeding. - Het kind moet anders gevoed worden dan de volwassene, omdat zijn spijsverteringsorganen zich nog in een toestand van ontwikkeling bevinden en dus niet het hoogtepunt van arbeidsvermogen hebben bereikt. Voorts groeit het kind het snelst in de eerste levensjaren ; het heeft daarom meer voedsel noodig dan zijn stofwisseling vereischt,...

Gerelateerde zoekopdrachten