Synoniemen van Kindermishandeling

2019-09-23

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van seksueel, lichamelijk en emotionele mishandeling van minderjarige kinderen. Dit veroorzaakt lichamelijk of psychische schade bij het kind. Kindermishandeling kent vele vormen. Zo spreekt men van seksuele kindermishandeling als een volwassene een kind seksuele aanrakingen opdringt. Onder lichamelijke mishandeling verstaat men het slaan, knijpen, schoppen, vastbinden, opsluiten of het moedwillig laten vallen van een kind. Bij emotionele of geestelijke verwaarlo...

Lees verder
2019-09-23

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van seksueel en lichamelijke mishandeling van minderjarige kinderen. Ook op emotioneel vlak kan er kindermishandeling plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn een gebrek aan liefde, leiding en bescherming. Op dit moment hebben rond 320.000 kinderen ( 3 per schoolklas) p.j. in Nederland ervaring met fysieke en/ of geestelijke mishandeling of fysieke en / of geestelijke verwaarlozing ( grootste groep) of misbruik of zijn getuige van huiselijk geweld. Ook combinaties...

Lees verder
2019-09-23

kindermishandeling

Een kind lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) beschadigen door belangrijke dingen in de opvoeding niet of heel slordig (verwaarlozing) te doen. Dit woord is voor mensen heel verschillend: wat de ene persoon ‘een onschuldige tik uitdelen’ noemt, vindt de andere persoon regelrecht kindermishandeling. In de ene cultuur wordt er anders over gedacht dan in de andere. In sommige landen is het normaal dat ouders of verzorgers kinderen aan hun lot overlaten en dat die ’s avonds laat nog op str...

Lees verder
2019-09-23

kindermishandeling

kindermishandeling - Zelfstandignaamwoord 1. de mishandeling van een kind door het toebrengen van fysieke of psychische schade Woordherkomst samenstelling van kind en mishandeling met het invoegsel -er- Synoniemen kindermisbruik

Lees verder