Wat is de betekenis van Kinderen zijn een zegen des Heren?

2023-12-11
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

kinderen zijn een zegen des Heren

variatie op het woord van dc psalmist: Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot (Ps. 127 : 3). In de Statenvertaling: ‘Zie, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN’. Opm.: erfdeel betekent hier: bezit (of recht) door God toegezegd.

2023-12-11
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Kinderen zijn een zegen des Heren

gewoonlijk met de toevoeging maar zij houden de noppen van de kleren. Deze zegswijze herinnert aan Psalm 127:3: „Ziet, de kinderen1 2) zijn een erfdeel des Heren” (met de kanttekening: „dat is: een zegen van den Here gegeven”). Hd. Kinder sind Gottes Segen; vgl. ook viel Kinder, viel Segen; Eng. he that sends mouths sends m&...


Direct alle 3 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Kinderen zijn een zegen des Heren

gewoonlijk met de toevoeging maar zij houden de noppen van de kleren. Deze zegswijze herinnert aan Psalm 127:3: „Ziet, de kinderen1 2) zijn een erfdeel des Heren” (met de kanttekening: „dat is: een zegen van den Here gegeven”). Hd. Kinder sind Gottes Segen; vgl. ook viel Kinder, viel Segen; Eng. he that sends mouths sends m&...