Wat is de betekenis van Kinderdijk?

2002
2022-08-14
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Kinderdijk

De negentien molens van Kinderdijk vormen samen de beroemdste skyline van Holland. Het fotogenieke rijtje prijkt op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en behoort dus tot de belangrijkste monumenten van de wereld. (zie: Schokland, Fl). De molens van Kinderdijk staan in twee rijen. De ronde stenen 'grondzeilers' dateren van 1738. Ze staan om en om,...

Lees verder
1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Kinderdijk

Ned. dorp (5000 inw.) en streek in de prov. Zuid-Holland, langs de Noord, behorend tot de gemeenten Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Kinderdijk is vooral bekend door de scheepswerven en constructiebedrijven, en door het grote aantal windmolens dat nog in het polderlandschap wordt aangetroffen.

Lees verder
1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Kinderdijk

m. (deel van de Hogendijk om de AIblasserwaard).

1933
2022-08-14
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kinderdijk

deel v/d Hoogenendijk o/d Alblasserwaard waar 1421 n/d overstrooming v/d Biesbosch een wieg met kind beet te zijn aangespoeld.

1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kinderdijk

Dijk ten O. van den waterweg de Noord, in het N.W. van Alblasserwaard gelegen, zich uitstrekkend van de Alblas tot aan de gem. Nieuw-Lekkerland. Is geheel aangebouwd; vooral bekend door de scheepstimmerwerven met aanverwante inrichtingen. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan het verhaal, dat alhier tijdens den St. Elisabethsvloed in 1421 een kind...

Lees verder
1916
2022-08-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kinderdijk

Kinderdijk, - het gedeelte van den rechter dijk langs de Noord tusschen Alblasserdam en de Lek; het is één lang dijkdorp, waar velerlei nijverheid bloeit, vooral scheepsbouw met aanverwante takken. Volgens de overlevering zou hier bij den St. Elisabethsvloed (1421) een kind in een wieg zijn aangespoeld, waardoor de naam K. zou zijn ontstaan. Andere...

Lees verder
1869
2022-08-14
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Kinderdijk

een dijk in den Alblasserwaard, prov. Zuid-Holland, is van den Hoogendijk dat gedeelte, hetwelk zich uitstrekt van den dam (gemeente Alblasserdam) tot aan de limieten der gemeente Nieuw-Lekkerland. De K. is over zijne gansche lengte met huizen bebouwd; aan den K. voorname scheepstimmerwerven. Volgens sommigen is de naam K. ontstaan doordien in den...

Lees verder