Synoniemen van Kinderbijslag

2020-02-28

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar oud. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd en woonplaats van het kind. De kinderbijslag is in Nederland een sociale uitkering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen. Dit is vastgelegd in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De regel geldt voor kinderen tot 16 jaar die tot het huishouden van de ouder of verzorger behor...

2020-02-28

kinderbijslag

kinderbijslag - Zelfstandignaamwoord 1. (Nederland) toeslag van staatswege, bedoeld om de opvoeding van kinderen gemakkelijker te maken Woordherkomst samenstelling van kind(zelfstandig naamwoord) en bijslag(zelfstandig naamwoord) met het invoegsel -er- Synoniemen gezinsbijslag kindergeld

2020-02-28

kinderbijslag

kinderbijslag - zelfstandig naamwoord uitspraak: kin-der-bij-slag 1. geld dat je van de overheid krijgt als je een kind hebt ♢ deze ouders krijgen voor elk kind kinderbijslag Zelfstandig naamwoord: kin-der-bij-slag de kinderbijslag

2020-02-28

KINDERBIJSLAG

is een toelage op het inkomen van ouders, voogden of andere verzorgers en opvoeders met het doel dezen in staat te stellen het kind overeenkomstig de eisen van zijn maatschappelijke kring op te voeden. Een kinderbijslagregeling is dus een op de gezinsbehoeften gericht hulpmiddel bij de vaststelling van een rechtvaardig loon of ander inkomen. Naar katholieke overtuiging eist de verdelende rechtvaardigheid, dat bij de bepaling van het arbeidsloon rekening gehouden wordt met de elementen van behoef...