Synoniemen van Kind

2019-08-25

Kind

Een kind is een mens jonger dan achttien jaar. Een kind is een nakomeling van een man en een vrouw in de vorm van een zoon of een dochter. Kinderen zijn mensen met de leeftijd van nul tot achttien jaar. Dit is vastgesteld door het Verdrag inzake de rechten van het kind. Er kan ook sprake zijn dat de nationale wetgeving van een land bepaalt dat een kind al eerder meerderjarig is. Doorgaans spreekt men van kinderen tot ze twaalf tot veertien jaar oud zijn. Hierna wordt een kind vaak een jongere of...

Lees verder
2019-08-25

kind

kind - Zelfstandignaamwoord 1. mens tussen 0 en 18 jaar Kinderen mogen niet gaan stemmen. 2. persoon voortkomend uit, zoon of dochter Zij laat haar kind bij de oppas achter. Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: kint Oudernederlands: kint Germaans: *kindan Indo-Europees: *ǵenh₁tóm Verwante begrippen [1] jongere (mens tussen 14 en 25 jaar), [2] afstammeling, n...

Lees verder
2019-08-25

Kind

Kinderen Gods, des Heren, gelovigen; soms in het algemeen: mensen. Kinderen des lichts, uitverkorenen, gelovigen; verlichte geesten. Beide verbindingen horen eigenlijk thuis in het taalgebruik van gelovige christenen, maar worden, vooral in ironiserende zin, ook daarbuiten wel aangetroffen. Zie voor een bijbelse bron bijvoorbeeld Johannes 1:12: ‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden’ (NGB-vertaling), en in Efeziërs 5:8: ‘Want gij wa...

Lees verder
2019-08-25

Kind

Kind - een kind krijgen van iets: ergens van balen. In Ned.-Indië kende men de variant een anak krijgen van iets (Mal. anak = kind).

2019-08-25

kind

kind - zelfstandig naamwoord 1. mens die nog niet volwassen is ♢ zij hebben twee kinderen 1. zo blij als een kind [heel erg blij] 2. hij is een kind van zijn tijd [hij past precies in die tijd] 3. je moet het kind niet met het badwater weggooien

Lees verder
2019-08-25

Kind

KIND, o. (-eren, -ers), de mensch in zijne kindsheid hij houdt veel van kinderen; toen ik een kind was, sprak ik als een kind; — (spr.) kinderen en gekken (of dronken menschen) zeggen de waarheid; — is de man een kind geworden ?, als sarcastische aansporing om iets te doen; — een kind om eene boodschap sturen, (in het kaartsp.) eene kleine troef spelen, om hooge troeven er uit te halen; — dat kan een kind wel begrijpen, dat is toch zeer duidelijk; — (fig.) van personen, die de eigensch...

Lees verder
2019-08-25

Kind

Kind. De kinderlijke leeftijd loopt van de geboorte tot aan den 13tot 15-jarigen ouderdom en kan gevoegelijk verdeeld worden in den zuigelingstijd (het eerste levensjaar), — den lateren kinderlijken leeftijd, van het tandenkrijgen tot aan het wisselen der tanden (van het einde van het eerste tot aan het 7de jaar), — en in het laatste gedeelte (van het wisselen der tanden tot aan het einde). Bij de geboorte ondergaat het kind eene belangrijke verandering. Ontving het te voren zijn voedsel van...

Lees verder
2019-08-25

Kind

Kind. - De periode van het k.-zijn reikt vanaf de geboorte tot op het oogenblik, waarop de groei zijn einde bereikt en de kinderlijke voor den volwassen toestand plaats maakt. Het tijdperk van den kinderlijken leeftijd wordt weer in verschillende perioden verdeeld. Vanaf de geboorte tot op het tijdstip, waarop de borstvoeding eindigt, spreekt men van een zuigeling; dan volgt de kinderlijke leeftijd in engeren zin, gevolgd door een periode waarop men van een knaap en een meisje spreekt, terwijl d...

Lees verder
2019-08-25

kind

kind - Mensen die zich in de eerste ontwikkelingsfase van het leven bevinden.