Wat is de betekenis van Kil?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Kil

Kil - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) naam gebruikt voor verschillende (voormalige) rivieren in West-Nederland en België 1. Kil, ten zuiden van Woensdrecht (Noord-Brabant) 2. Kil, ten westen van Ophemert (Gelderland) 3. De Kil tussen Beverwijk en Assend...

Lees verder
2018
2022-05-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kil

kil - bijvoeglijk naamwoord 1. wat koud aanvoelt ♢ doe de kachel maar aan, het is kil in huis 2. zonder gevoel of hartelijkheid ♢ zij heeft een kille blik in haar ogen Bijvoeglijk naamwoord: ki...

Lees verder
1981
2022-05-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kil

een diepe geul of vaargeul, b.v. de Dordtse Kil tussen het Eiland van Dordrecht en de Hoekse Waard. In de Biesbos vindt men de Bakkers Kil en de Bleke Kil. In de Grote Oceaan liggen de Filippijnen Kil (tot 11 000 m diep) en de Marianen Kil, ook wel Filippijnen Trog en Marianen Trog genoemd.

Lees verder
1952
2022-05-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kil

1 s.; (tussen daken), krimpe. 2 adj., kâld, fris.

Lees verder
1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kil

o. en v., (gew.) kilheid.

1949
2022-05-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kil

natuurlijk water tussen buitendijkse gronden, vooral aan benedenrivieren, betekent zoveel als kreek: Dordtsche-K., Bakken-K., Bleeke-K., Groote en Kleine-K., enz.

1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kil

I. v. killen (lit. t., aardr. waterdiepte, tussen hoge oevers, smal kanaal tussen banken, droogten, platen; geul tussen buitendijkse gronden; stroombed, rivierbed; stroomwater v. e. rivier; toegang, „gat”, „mond” van een baai, boezem, haven enz.): in 't diep der kil; de Dordse Kil; II. killer, kilst II.I. bn. (1 warmt...

Lees verder
1933
2022-05-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kil

smal kanaal, geul tussclien zandplaten in zee.

1933
2022-05-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kil

Kil noemt men een geul in het buitendijksche land, bekend als kwelders (N. Ned.), gorzen of schorren (Zeeland), bijv. Dordtsche Kil. Ook wel gebruikt voor de afgesneden bochten (meanders) van de rivier de Maas in N. Limburg.

Lees verder
1916
2022-05-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kil

Kil, - 1) geul tusschen platen in de Biesbosch ; 2) dalvormig bekken, ook trog of slenk genoemd, in oceanen, meestentijds bij de kust of een eilandreeks, en daarmee evenwijdig loopend. Hier vinden we de grootste diepten der oceanen. Merkwaardig is vooral de reeks killen aan de Westzijde van den Grooten Oceaan. Kilan, Nederl. Indische lengtemaat vo...

Lees verder
1910
2022-05-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Kil

Kilé in Bulgarije.

1898
2022-05-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kil

Het begrip kil heeft 2 verschillende betekenissen: 1. kil - KIL, v. (-len), waterdiepte tusschen twee zandbanken of hoogten; — (oudt.) stroomend water; bed eener rivier; water; de Dordsche kil. 2. kil - KIL, bn. (-Ier. -st), nattig koud: de kille herfstlucht; — het kille water; de kille hand des doods; dat voelt kil aan, geeft een ki...

Lees verder
1870
2022-05-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kil

Kil (De Dordtsche) is het vaarwater, hetwelk Dordrecht scheidt van den Hoekschen Waard. Zij heette oorspronkelijk de Kille van Bonaventura en werd in de 16de eeuw gegraven door de aangeslibde gronden van den Zuid-Hollandschen Waard, tot bevordering van den handel. Door den snellen stroom heeft zij eene aanmerkelijke diepte verkregen, zoodat niet al...

Lees verder