Wat is de betekenis van Kijkduin?

2024-02-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kijkduin

(1), fort aan de kust van de Noordzee, ten Z. van Huisduinen, bekend door de slag bij Kijkduin, toen in 1673 De Ruyter de verenigde Engelse en Franse vloot versloeg; (2) hoogduin ten Z. van Scheveningen, behoort thans tot de gemeente 's Gravenhage, badplaats.

2024-02-27
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

KIJKDUIN

pantserfort aan de Noordzeekust, iets ten Z. van Huisduinen, behorende tot de stelling Helder, staat op de plaats van een oud, in 1811-1813 gebouwd fort op het hoge duin, dat er zijn naam aan gaf en waarnaar de slag genoemd is, waarin in 1673 De Ruyter de Franse en Engelse vloot versloeg. Kijkduin is ook de naam van een, in Wereldoorlog II ernstig...

2024-02-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kijkduin

1. v. -en (hoge top van een duinenrij, van welks top men ver en wijd kan kijken); 2. o. (sterk fort met vuurtoren bij Den Helder).

2024-02-27
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kijkduin

Aan de Noordzeekust gelegen woonwijk van de gem. Den Haag; ca. 600 inwoners. De zeeslag bij Kijkduin is een op 21 Aug. 1673 door De Ruyter tegen prins Robert (Engeland) en graaf d’Estrées (Frankrijk) geleverd zeegevecht. De Ruyter verhinderde in dezen slag een landing der vereenigde vloten op de Hollandsche kusten.

Wil je toegang tot alle 8 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-27
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kijkduin

Kijkduin, - pantserfort aan de Noordzeekust, in de gem. Helder, 10 min. ten Z. van Huisduinen ; het werd gebouwd van 1811 tot 1813. Het staat op een hoog duin van den zelfden naam. In het gezicht hiervan werd op 21 Aug. 1673 een hevige zeeslag geleverd tusschen de Nederlandsche vloot onder De Ruyter, en de vereenigde Engelsche zeemacht, onder Prins...

2024-02-27
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Kijkduin

fort in de gem. Den Helder, zie ald.

2024-02-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kijkduin

KIJKDUIN, o. hooge duintop vanwaar men een ver uitzicht heeft.

2024-02-27
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Kijkduin

hoog duin in Noord-Holland; aan den voet van dit duin.ligt het dorp Huisduinen. In het gezicht van K. 21 Aug. 1673 de bloedige zeeslag, waarin de nederl. vloot (onder de Ruyter) de vereenigde engelsch-fransche vloot (onder prins Robert en graaf d'Estrées) tot wijken noodzaakte; in 1799 landden de Engelschen op een half uur afstands van...