2020-04-07

Kick-off

Een kick-off is een workshop of bijeenkomst met alle betrokkenen bij een project om aandacht en commitment voor het project te vragen en daarmee de betrokkenheid bij het project en de latere resultaten ervan te vergroten.

2020-04-07

Kick-off

Tijdens de kick-off wordt het projectplan uiteen gezet en worden de verwachtingen van zowel de opdrachtgever (intern of extern) als van de projectleider getoetst aan die van de teamleden. Verwachtingen hebben betrekking op alles waarover men vooraf een beeld kan hebben: eindresultaat, kwaliteit, doorlooptijd, scope, etc. Voornaamste doel van het expliciet stilstaan bij verwachtingen omtrent deze onderwerpen, is het voorkomen dat bij teamleden verschillende beelden leven die in de loop van het p...

2020-04-07

Kick-off

Een project start-up-vergadering met alle betrokkenen om saamhorigheid te creëren.

2020-04-07

kick-off

kick-off - Zelfstandignaamwoord 1. begin van een activiteit, de aftrap van iets Anderhalf jaar na de start investeerde retailbedrijf Tengelmann Group 20 miljoen. „Dat was de échte kick-off”, zegt Gentz. „Toen wisten we: we kunnen nu een héél groot bedrijf gaan neerzetten.” (Barbara Rijlaarsdam NRC 2 maart 2016) Woordherkomst samenstelling van kick en off