Wat is de betekenis van Kerstboom?

2021
2021-03-01
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kerstboom

Een kerstboom is een spar of naaldboom die elk jaar rond kerstmis door mensen in huis wordt gehaald en versierd wordt met kerstballen en lampjes. De kerstboom is tegenwoordig uitgegroeid tot een wereldwijde traditie. Oorspronkelijk is het gebruiken van een groenblijvende boom een heidens symbool. De boom staat symbool voor vruchtbaarheid en vernie...

Lees verder
2020
2021-03-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

kerstboom

1) (1970) (luchtv.) vliegtuig waaruit onderdelen gekannibaliseerd worden. • (de Vliegende Hollander, 25/05/1970). 2) (1968) (Barg.) (steeds meervoud) aantal jaren gevangenisstraf in Veenhuizen. 'Die gannef moet nog vier kerstbomen uitzitten'.' Ook als soldatentaal: aantal jaren te dienen. Verder meer algemeen (zie citaat M. Berk). ...

Lees verder
2019
2021-03-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kerstboom

kerstboom - Zelfstandignaamwoord 1. een rond Kerstmis opgestelde naaldboom met allerlei versieringen Bijna iedereen heeft met Kerstmis een kerstboom in de huiskamer staan. Woordherkomst samenstelling van kerst en boom

Lees verder
2018
2021-03-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kerstboom

kerstboom - zelfstandig naamwoord uitspraak: kerst-boom 1. sparrenboom die met Kerstmis wordt versierd en verlicht ♢ veel Nederlanders hebben met Kerstmis een kerstboom in huis Zelfstandig naamwoord: kerst-boom de ke...

Lees verder
2017
2021-03-01
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Kerstboom

Kerstboom - stelsel van dakbuizen op een onderzeeër.

2017
2021-03-01
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Kerstboom

in antroposofische instituten en in huiselijke kring is de gewoonte ontstaan de kerstboom te versieren volgens aanwijzingen van Rudolf Steiner. De boom wordt versierd met dertig papieren rode rozen en drie witte rozen in de top. De rode rozen staan voor de periode van dertig jaar waarin Jezus op aarde geleefd heeft vóórdat in zijn lichaam bij de do...

Lees verder
2009
2021-03-01
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Kerstboom

In de 18 de eeuw verkochten staatventers in Zwitserland voor 6 december ‘Sanicklaus-Baumli’ (sinterklaasboompjes). Een prent van Usteri laat een versierd boompje (een spar?) zien met kaarsjes en lekkernijen. Sinterklaas werd ook wel afgebeeld naast een boompje vol appels. De boom gaat mogelijk terug op de mythologische levensboom Yggdra...

Lees verder
2002
2021-03-01
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Kerstboom

Kerstboom - De Kerstboom op de Dam* is al sinds 1962 een jaarlijks geschenk van de Noorse gemeente Trondheim aan A.

1998
2021-03-01
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Kerstboom

1. dat is er geen voor onder de -, gezegd van een erg schuine mop. Meermaals gehoord in de jaren tachtig. 2. nog X aantal kerstbomen, nog zoveel jaren te gaan. In de wereld van de misdaad wordt het aantal jaren gevangenisstraf (in Veenhuizen) aangeduid met kerstbomen. In het soldatenslang bet. het ‘het aantal jaren dat een soldaat nog moet dienen’....

Lees verder
1985
2021-03-01
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

KERSTBOOM

voor het eerst als een met de kerstdagen versierde boom vermeld in 1605 te Straatsburg, Noord-Brabant is een van de grootste producenten van de kerstboom in Nederland; speciale terreinen worden hiervoor aangeplant. Het zou eerst omstreeks 1840 de gewoonte zijn geworden om een kerstboom in huis te nemen. De teelt van een kerstboom duurt van ca 5 tot...

Lees verder
1958
2021-03-01
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KERSTBOOM

(Fr.: krystbeam). Uit Duitsland overgenomen kerstversiering. Blijkens een enquête van de Volkskundecommissie K.A.v.W. (1934) kwam deK. ca. 1885 voor het eerst in enkele herv. kerken bij het zondagsschoolkerstfeest, na 1910 nam het gebruik snel toe; pas na W.O. II zijn K.en in de dorpen huis aan huis te zien. De bezwaren in sommige prot. kring...

Lees verder
1955
2021-03-01
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KERSTBOOM

een met engelenhaar, snuisterijen en kaarsen versierde naaldboom, stamt waarschijnlijk uit het Germaanse midwinterfeest, maar werd met name reeds in de middeleeuwse Kerstspelen gekerstend tot symbool van Christus als de nieuw geplante levensboom van het heropend paradijs. Van deze christelijke symboliek is in het veel verspreide volksgebruik niet v...

Lees verder
1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kerstboom

m. (...bomen), een door kaarsen verlichte, meestal ook opgesierde denneboom, die met Kerstmis in de huizen, ook in scholen, winkels, stations enz. wordt opgesteld om daarbij het Kerstfeest te vieren en waaraan ook wel kerstgeschenken worden opgehangen ; — denneboompje of sparretje daarvoor bestemd.

1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kerstboom

Allicht zou men meenen, dat de gewoonte van kerstboom-versiering een overoud volksgebruik moet zijn; toch is de eerste vermelding hiervan niet verder terug te voeren dan tot ca. 1520 en wel in het Z.W. van Duitschland (den Elzas). Wij vinden dan den k. alleen versierd met kunstbloemen en behangen met feestgaven; de verlichting met kaarsen komt pas...

Lees verder
1926
2021-03-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kerstboom

De kerstboom is een uitheemsch artikel, dat oorspronkelijk met het Kerstfeest niets uitstaande heeft. De boomvereering, waarin het gebruik van den kerstboom zijn oorsprong heeft, is zeer oud. Voor vele eeuwen reeds kwam in Egypte de heilige boom, in Britsch-lndië de boom met lichtjes voor. Het geven van geschenken en het versieren van de huize...

Lees verder
1898
2021-03-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kerstboom

KERSTBOOM, m. (-en), een door kaarsen verlichte denneboom, die met Kerstmis in de huizen enz. wordt gezet en waaraan allerlei kerstmisgeschenken hangen; ...BROOD, o. lekker krentenbrood, met Kerstmis gegeten; ...DAG, m. (-en), de 25ste December, waarop de Christenen de gedachtenis vieren van Christus’ geboorte: in sommige streken viert men n...

Lees verder