2020-01-26

Kerstboom

Kerstboom - De Kerstboom op de Dam* is al sinds 1962 een jaarlijks geschenk van de Noorse gemeente Trondheim aan A.

2020-01-26

Kerstboom

Allicht zou men meenen, dat de gewoonte van kerstboom-versiering een overoud volksgebruik moet zijn; toch is de eerste vermelding hiervan niet verder terug te voeren dan tot ca. 1520 en wel in het Z.W. van Duitschland (den Elzas). Wij vinden dan den k. alleen versierd met kunstbloemen en behangen met feestgaven; de verlichting met kaarsen komt pas in zwang in de 18e eeuw. Pas in de 19e eeuw verspreidt zich het gebruik van den k. sterk, eerst verder in de Germaansche landen, en aanvankelijk meer...

2020-01-26

Kerstboom

De kerstboom is een uitheemsch artikel, dat oorspronkelijk met het Kerstfeest niets uitstaande heeft. De boomvereering, waarin het gebruik van den kerstboom zijn oorsprong heeft, is zeer oud. Voor vele eeuwen reeds kwam in Egypte de heilige boom, in Britsch-lndië de boom met lichtjes voor. Het geven van geschenken en het versieren van de huizen met boschjes maretak stamt uit OudKeltische tijden. De Germanen vierden het heidensche Joelfeest ter eere van het weer doorbrekende licht. Daarbij...

2020-01-26

Kerstboom

Een kerstboom is een spar of naaldboom die elk jaar rond kerstmis door mensen in huis wordt gehaald en versierd wordt met kerstballen en lampjes. De kerstboom is tegenwoordig uitgegroeid tot een wereldwijde traditie. Oorspronkelijk is het gebruiken van een groenblijvende boom een heidens symbool. De boom staat symbool voor vruchtbaarheid en vernieuwing. In de zestiende eeuw werden naaldbomen pas echt als kerstversiering gebruikt, toen Luther verklaarde dat de kerstboom symbool stond voor de geb...

2020-01-26

Kerstboom

Kerstboom - stelsel van dakbuizen op een onderzeeër.

2020-01-26

KERSTBOOM

(Fr.: krystbeam). Uit Duitsland overgenomen kerstversiering. Blijkens een enquête van de Volkskundecommissie K.A.v.W. (1934) kwam deK. ca. 1885 voor het eerst in enkele herv. kerken bij het zondagsschoolkerstfeest, na 1910 nam het gebruik snel toe; pas na W.O. II zijn K.en in de dorpen huis aan huis te zien. De bezwaren in sommige prot. kringen tegen K.en, die men heidens acht, leven nog. Zie: Leeuw. Cour. (22.12.1951).

2020-01-26

Kerstboom

In de 18 de eeuw verkochten staatventers in Zwitserland voor 6 december ‘Sanicklaus-Baumli’ (sinterklaasboompjes). Een prent van Usteri laat een versierd boompje (een spar?) zien met kaarsjes en lekkernijen. Sinterklaas werd ook wel afgebeeld naast een boompje vol appels. De boom gaat mogelijk terug op de mythologische levensboom Yggdrasil, terwijl ook de appel symbool staat voor het leven en vruchtbaarheid. Rond 1800 begon men in de Elzas met kerst een versierde spar op tafel te zet...

2020-01-26

Kerstboom

1. dat is er geen voor onder de -, gezegd van een erg schuine mop. Meermaals gehoord in de jaren tachtig. 2. nog X aantal kerstbomen, nog zoveel jaren te gaan. In de wereld van de misdaad wordt het aantal jaren gevangenisstraf (in Veenhuizen) aangeduid met kerstbomen. In het soldatenslang bet. het ‘het aantal jaren dat een soldaat nog moet dienen’. Als zo’n nieze je voor schut gooit, kan ik drie kerstbomen in Veenhuizen me eigen de tering scheppen. (Haring Arie: Recht voor z’n Raap, 197...

2020-01-26

KERSTBOOM

een met engelenhaar, snuisterijen en kaarsen versierde naaldboom, stamt waarschijnlijk uit het Germaanse midwinterfeest, maar werd met name reeds in de middeleeuwse Kerstspelen gekerstend tot symbool van Christus als de nieuw geplante levensboom van het heropend paradijs. Van deze christelijke symboliek is in het veel verspreide volksgebruik niet veel meer te bespeuren.

2020-01-26

Kerstboom

in antroposofische instituten en in huiselijke kring is de gewoonte ontstaan de kerstboom te versieren volgens aanwijzingen van Rudolf Steiner. De boom wordt versierd met dertig papieren rode rozen en drie witte rozen in de top. De rode rozen staan voor de periode van dertig jaar waarin Jezus op aarde geleefd heeft vóórdat in zijn lichaam bij de doop in de Jordaan de Christus neerdaalde.

2020-01-26

Kerstboom

KERSTBOOM, m. (-en), een door kaarsen verlichte denneboom, die met Kerstmis in de huizen enz. wordt gezet en waaraan allerlei kerstmisgeschenken hangen; ...BROOD, o. lekker krentenbrood, met Kerstmis gegeten; ...DAG, m. (-en), de 25ste December, waarop de Christenen de gedachtenis vieren van Christus’ geboorte: in sommige streken viert men niet alleen den eersten en den tweeden, maar ook een derden kerstdag; ...DICHT. o. (-en), gedicht, ter gelegenheid van het kerstmisfeest

2020-01-26

kerstboom

kerstboom - zelfstandig naamwoord uitspraak: kerst-boom 1. sparrenboom die met Kerstmis wordt versierd en verlicht ♢ veel Nederlanders hebben met Kerstmis een kerstboom in huis Zelfstandig naamwoord: kerst-boom de kerstboom de kerstbomen het kerstboompje

2020-01-26

kerstboom

kerstboom - Zelfstandignaamwoord 1. een rond Kerstmis opgestelde naaldboom met allerlei versieringen Bijna iedereen heeft met Kerstmis een kerstboom in de huiskamer staan. Woordherkomst samenstelling van kerst en boom

2019-09-20

Christbaum

(D.) m. kerstboom.

2017-05-30

weggooikerstboom

kerstboom die na de kerstdagen wordt weggegooid, in tegenstelling tot een kerstboom met kluit die na de kerstdagen weer wordt teruggeplant

2017-05-30

retourkerstboom

kerstboom die na de kerstdagen wordt teruggebracht naar de kweker om deze te laten herplanten, zodat hij als alles goed gaat het jaar daarop weer kan worden hergebruikt; kerstboom die na gebruik tijdens de kerstdagen wordt ingeruild, waarbij men een deel van het betaalde bedrag als statiegeld terugkrijgt

2017-05-30

adopteerkerstboom

kerstboom die men tegen betaling van een bepaald bedrag gedurende de kerstdagen onder zijn hoede neemt en die men na die tijd weer inlevert om hem te laten herplanten en eventueel het jaar daarop weer in huis te halen; kerstboom die wordt geadopteerd; adoptiekerstboom

2017-05-30

adoptiekerstboom

kerstboom die men tegen betaling van een bepaald bedrag gedurende de kerstdagen onder zijn hoede neemt en die men na die tijd weer inlevert om hem te laten herplanten en eventueel het jaar daarop weer in huis te halen; kerstboom die wordt geadopteerd

2017-05-30

inruilboom

kerstboom die na de kerstdagen wordt teruggebracht naar de kweker om deze te laten herplanten, zodat hij als alles goed gaat het jaar daarop weer kan worden hergebruikt; kerstboom die na gebruik tijdens de kerstdagen wordt ingeruild waarbij men een deel van het betaalde bedrag als statiegeld terugkrijgt

2017-05-30

pleegkerstboom

kerstboom die al dan niet tegen een relatief geringe vergoeding wordt gekregen en die na de kerstdagen weer naar de kweker wordt teruggebracht om deze te laten herplanten, zodat hij als alles goed gaat het jaar daarop weer kan worden hergebruikt; kerstboom waar men gedurende de kerstdagen voor zorgt en die daarna weer wordt herplant