Wat is de betekenis van Kerspel?

2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kerspel

kerspel - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) kerkgemeente of parochie Synoniemen kerkbuurt

Lees verder
2023-03-29
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Kerspel

Oorspronkelijk kerkelijke gemeente, na de Reformatie alleen wereldlijke bestuursinstelling in Noordoost-Nederland. Het is te beschouwen als voorloper van de gemeente. In oorsprong zullen kerspel en rechtstoel zijn samengevallen en regelden de kerspellieden kerkelijke (beheer van kerkgoederen) en niet-kerkelijke zaken (verordening voor indijkingen)....

Lees verder
2023-03-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Kerspel

[MNed. ook kercspel; het tweede lid 'spel' is afgeleid van Germ. *spella = boodschap, bericht (vgl. bijv. Ned. voorspellen en Eng. gospel = OEng. godspel = goed bericht, blijde boodschap, evangelie)] oorspr. gebied waar een priester mocht preken en zijn ambt uitoefenen; kerkgemeente, parochie.

2023-03-29
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Kerspel

Kerspel (karspel) [spel = verkondiging van rechtsbeslissingen en het gebied waarop de beslissingen betrekking hadden], 1. kerkelijke gemeente, parochie; 2. vanaf de 16e eeuw tot de → Franse tijd een plattelandsgemeente, ook dorp of ambacht genaamd. Er bestond een verschil tussen wereldlijke en kerkelijke kerspelen, hoewel zij meestal wel dezelfde g...

Lees verder
2023-03-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Kerspel

kerkdorp

2023-03-29
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

KERSPEL

→ Parochie.

2023-03-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Kerspel

(karspel), [spel — verkondiging van rechtsbeslissingen, vervolgens het gebied waarvoor de verkondiging geldig was], 1. kerkdorp, in Nederland kerkelijke gemeente of parochie; 2. van de 16e eeuw tot aan de Napoleontische tijd een burgerlijke gemeente op het platteland. Zo'n gemeente werd in Holland, Zeeland en Utrecht ambacht genoemd, eld...

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

KERSPEL

Karspel. Oude naam voor: parochie, kerkdorp. Oudfr. zerkspel, -spul, ziurkspil. Gebied dat bij een kerk hoort. Nog in de gemeentenaam Achtkarspelen: de acht kerkdorpen die tot het bisdom Munster hoorden.

Lees verder
2023-03-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kerspel

s.n., karspel (it).

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kerspel

o. (-s, -en), 1. (R.-K.) kerkdorp, parochie; 2. (oneig.) dorp, landgemeente;

Lees verder
2023-03-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kerspel

(Karspel), kerkelijke gemeente; parochie. Vroeger was in Friesland een Grietenij onderverdeeld in K.en, in Drente de Dingspelen.

2023-03-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

KERSPEL

(karspel, carspel, carspil), oorspronkelijk kerkgemeente, parochie, omstreeks de 16de eeuw ook gebruikt ter aanduiding van wat men later de „burgerlijke gemeente” zou gaan noemen, na 1600 in verschillende delen van de Republiek der Verenigde Nederlanden zelfs vooral als zodanig in zwang. In laatstbedoeld opzicht werd de aanduiding dikwi...

Lees verder
2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kerspel

o. -en, -s, ook: karspel (parochie, kerkelijke gemeente); verg. Bovenkarspel.

2023-03-29
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Kerspel

Vroeger karspel. Kerkspel, het gebied waarin men het luiden der klok kon hooren. Parochie, kerkelijk gebied van een pastoor, ambtsgebied van den predikant eener stadskerk.

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Kerspel

karspel, parochie of kerkelijke gem. In Friesland ook burgerlijke gem.

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kerspel

Ander woord voor → parochie.

2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

kerspel

(‘ker) o. (-en, -s) [kerk + spel, rechtsgebied] kerkelijke gemeente, parochie : komt voor in namen als Bovenkarspel, Oudkarspel enz.

2023-03-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Kerspel

= kerkdorp, kerkelijke gemeente, parochie (vgl. plaatsnamen als Bovenkarspel, Oudkarspel). Het woord kerspel dat etymologisch verband houdt met kerk was oorspronkelijk de aanduiding van een geografisch begrensde kerkelijke gemeente, en is later ook in gebruik gekomen in de beteekenis van dorp. In Frankrijk is het ’t eerst tot kerspelvorming g...

Lees verder
2023-03-29
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Kerspel

mnl. ook karspel, keerspel e. a. vormen, mhd. £ircAspel, kirspel, ofri. szerckspel, kerspel, tsierpel, hgd. Kirchspiel; uit kerk en spel in de bet. van spraak, die het nog heeft in ’t oude dingspel = rechtsgebied, rechtsban, en eedspel = eedsformulier, en in ’t eng. gospel = godspraak, evangelie. Bet.: kerkel. gebied, waarover een...

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kerspel

KERSPEL, o. (-s. -en), kerkdorp, parochie; (ook) diocees; —KERK, v. (-en).

Lees verder