Wat is de betekenis van kerkgebouw?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kerkgebouw

kerkgebouw - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) een gebouw dat door een kerkelijke organisatie gebruikt wordt voor het houden van religieuze diensten Zijn interesse in de architectuur beperkt zich vooral tot kerkgebouwen. Woordherkomst samenstelling van kerk en gebouw Synonieme...

2024-07-18
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Kerkgebouw

gebouw, bestemd en ingericht tot uitoefening van den christelijken eeredienst.

2024-07-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kerkgebouw

o. (-en).

2024-07-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kerkgebouw

o. -en: een fraai kerkgebouw, een nieuw kerkgebouw.

2024-07-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kerkgebouw

→ Kerk (sub I).

2024-07-18
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Kerkgebouw

Een gebouw, waarin de leden van een Christelijke kerk geregeld vergaderen tot het houden van hun godsdienstoefeningen. De aard en de inrichting van een kerkgebouw hangen samen met de eischen, die de eeredienst van de kerkgemeenschap, waaraan het is gewijd, stelt. Zoo zullen de bouw en de inrichting van een Roomsche kerk geheel anders zijn dan die v...