Wat is de betekenis van Kerkelijke goederen?

1994
2021-05-11
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Kerkelijke goederen

Kerkelijke goederen, materiële goederen die in eigendom van de Kerk waren, in onderscheid met de geestelijke goederen, die onder de rechtsmacht van de geestelijke overheid vielen. In de Middeleeuwen vormden de kerkgoederen de zogeheten kerkfabriek van het → kerspel (parochie). De kerkfabriek was een stichting, waartoe het kerkgebouw met het kerkhof...

Lees verder
1982
2021-05-11
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

KERKELIJKE GOEDEREN

→ Geestelijke kantoren.

1981
2021-05-11
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Kerkelijke goederen

In de Middeleeuwen onderscheidde men geestelijke goederen, die onder de rechtsmacht van de geestelijke overheid vielen, en kerkgoederen, die de ‘kerkfabriek' van het kerspel vormden. Tot deze stichting behoorden het kerkgebouw met het kerkhof en het vermogen bestemd voor onderhoud van de kerk en bestrijding van de kosten van de eredienst...

Lees verder
1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

kerkelijke goederen

goederen die aan de of een kerk behoren. In de middeleeuwen onderscheidde men geestelijke goederen, die onder de rechtsmacht van de geestelijke overheid vielen, en kerkgoederen, die de ‘kerkfabriek’ van het kerspel vormden. Tot deze stichting behoorden het kerkgebouw met het kerkhof en het vermogen bestemd voor onderhoud van de kerk en...

Lees verder
1955
2021-05-11
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KERKELIJKE GOEDEREN

Daar de Kerk ook een maatschappelijk karakter bezit, heeft zij krachtens goddelijk recht, onafhankelijk van de staat, recht op die stoffelijke goederen, die het nastreven van haar doel vereisen. Eigenaars van deze goederen zijn enerzijds de gehele Kerk als maatschappij en de Apostolische Stoel als hoogste bestuursorgaan, anderzijds de afzonderlijke...

Lees verder
1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kerkelijke goederen

goederen bestemd om uit de baten daarvan het onderhoud der kerkgebouwen en andere kerkelijke uitgaven te bekostigen.

1928
2021-05-11
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kerkelijke goederen

Dit zijn de goederen, die het eigendom zijn van de Rooms-Katholieke en Protestantse kerken en die door deze kerken worden beheerd. Het zal je misschien op ’t eerste gezicht vreemd lijken, dat een kerk een vermogen kan bezitten. Je moet echter bedenken, dat de kerk, zoals die zich in den loop der eeuwen heeft ontwikkeld, een instelling of orga...

Lees verder
1926
2021-05-11
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kerkelijke goederen

In onderscheiding van de geestelijke goederen, die niet in engeren zin voor het onderhoud der kerken, maar in ruimeren zin voor geestelijke doeleinden bijv. het onderhoud van kloosters, het lezen der zielmissen, de bezoldiging der vicarissen, die de mis voor de ziel van den schenker moesten bedienen, geschonken waren (zie artikel: Geestelijke goede...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kerkelijke goederen

Onder deze groep van goederen verstaat men de bezittingen van de Kerk, in ’t bijzonder van de Christelijke Kerk, die te zamen het vermogen dier Kerk vormen. De Kerk is eene corporatie, een zedelijk ligchaam, en als zoodanig een juridische persoon of regtspersoon, het subject van regten, dat goederen verwerven, bezitten en regten uitoefenen kan. Zoo...

Lees verder