2020-02-25

kenau

Het begrip kenau heeft 2 verschillende betekenissen: 1) vrouw die zich onvriendelijk, bazig en onvrouwelijk gedraagt; bazig manwijf 2) een bazige vrouw

2020-02-25

kenau

bazige vrouw; manwijf; mannetjesputter. Naar Kenau Simonsdr. Hasselaer, de vrouw die, tijdens het beleg van 1572-1573, Haarlem verdedigde tegen de Spanjaarden. Zij stond aan het hoofd van driehonderd vrouwen die lood en pek kookten om dit over de Spaanse belegeraars uit te storten. Hooft noemde haar een ‘moedigh mannin’. Haar naam werd spreekwoordelijk. Bij Harrebomée lezen we: ‘Dat is eene Kenau van eene meid.’ In de jaren zeventig werd kenau een geuzennaam voor...

2020-02-25

Kenau

manwijf Met kokende olie, brandende pekhoepels, spiets, bus en rapier wist Kenau Simonsdochter Hasselaar eind januari 1573 de Spanjaarden van Haarlems stukgeschoten wallen te weren. Kapitein Kenau stond aan het hoofd van een compagnie van driehonderd Haarlemse vrouwen, met Diewerte Claessen als luitenant, de freule van Berkenrode als vaandrig en burgemeestersvrouwen onder de manschappen. De Spanjaarden waren diep onder de indruk en riepen: 'Hoe, zijn de vrouwen hier mannen geworden?' Dit is hoe...

2020-02-25

Kenau

Friese naam. Uit Kûni-wih, waarvan het eerste element 'geslacht, stam' betekent (zie koen- en vergelijk kunne); zie voor het tweede lid Fardau.

2020-02-25

kenau

kenau - Zelfstandignaamwoord 1. grote, onvriendelijke, bazige vrouw; een vrouw met haar op haar tanden Wat een kenau is dat, zeg! Woordherkomst Afgeleid van w:Kenau Simonsdochter Hasselaer|Kenau Simonsdochter Hasselaer.