Wat is de betekenis van Kefir?

2020
2023-02-06
Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Kefir

Kefir is een gefermenteerde melkdrank die zijn oorsprong vindt in de Kaukasus. Het wordt gemaakt van verschillende melkzuurbacteriën en gisten. De bacteriën in de kefir zetten een deel van de melksuiker om in melkzuur. Hierdoor ontstaat een friszure drank. De gisten produceren koolzuur en een aantal vitaminen die de bacteriën op hun...

Lees verder
2016
2023-02-06
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

kefir

Een van origine gegiste fris-zure yoghurtsoort en gemaakt van z.g. steppenpaardenmelk uit o.a. Bulgarije. Kefir is veel te verkrijgen in Oost-Europese landen. Tegenwoordig wordt kefir verkregen uit koemelk. Voor de bereiding zijn speciale gistbacteriën c.q. gistplantjes in de handel. Deze veroorzaken omzettingen in de melk, waarbij melkzuur, alcoho...

Lees verder
1994
2023-02-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Kefir

[Kaukasisch] een soort mousserende zure wijn uit paardemelk (oorspr. in de Kaukasus voor zieken gebruikt).

1993
2023-02-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Kefir

melkwijn

1981
2023-02-06
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Kefir

vergisten van zoete melk (in de Balkan merriemelk) door kefirkorrels (gist-bacteriemengsel), waardoor een roomachtige zure melkdrank ontstaat.

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kefir

m., uit Turkije afkomstige zure melkdrank. (e) Kefir wordt verkregen uit melk waaraan kefir korrels die met melkzuurbacteriën en gisten zijn geënt, zijn toegevoegd. Als de verzuring en vergisting goed is geslaagd, bevat kefir ook koolzuurgas en alcohol. Het produkt wordt in Nederland en België niet in de handel gebracht, maar wordt s...

Lees verder
1955
2023-02-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Kefir

Tataars melkproduct door gisting verkregen, mousserende melkwijn.

1954
2023-02-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Kefir

is een uit koemelk bereide, zure, gistende drank; oorspronkelijk uit de Kaukasus. Zij wordt verkregen door aan de melk z.g. kefirkorrels toe te voegen. Deze korrels zijn geelwit en bloemkoolachtig; in Nederland noemt men ze ten onrechte dikwijls yoghurtplantjes; ze hebben met yoghurt niets te maken. De korrels bestaan uit gestremde caseïne en...

Lees verder
1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kefir

m., een zuurachtige mousserende melkwijn, die in de Kaukasus uit koe-, geiten- en schapenmelk wordt verkregen; een aftreksel van melk op kefirkorrels.

1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Kefir

een zure meelspijs, verkregen door de inwerking van een mengsel van gistcellen (Saccharomyces kefir of Torula kefir) en bacillen (Bacterium caucasicum) op melk. Volksdrank in de Kaukasus (salwaska).

1948
2023-02-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

kefir

m. Tartaars melkproduct door gisting verkregen, bevordert spijsvertering en urineafscheiding.

1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Kefir

is een zure melkspijs, die in de Kaukasus als volksdrank wordt gebruikt onder de naam Salwaska. De verzuring wordt verkregen met behulp van kefirkorrels, geelachtige, onregelmatige korrels, die bestaan uit een mengsel van bacillen (Lactobacillus caucasicus) en van gistcellen (Saccharomyces kejir en Torula kefir). Zij zet...

Lees verder
1938
2023-02-06
Encyclopedie voor voeding

Weer wat ge eet 1938

Kefir

Kefir is een uit melk bereide spijs, uit den Kaukasus stammend, maar ook tot in West-Europa bekend geworden. Om kefir te maken maakt men gebruik van de zg. kefirkorrels, een op bloemkool gelijkend product, waarin een lactose-vergistend organisme voorkomt benevens een melkzuurbacterie (Lactobacillus caucasicus Beyerinck). Op de bloemkool-stukjes gie...

Lees verder
1938
2023-02-06
Voedings en Genotsmiddelen

Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen door dr. M. Wagenaar. 1e druk 1938.

Kefir

Kefir - „Kefir” is een melkpraeparaat, dat oorspronkelijk uit Kaukazië afkomstig is, maar dat tegenwoordig overal aangemaakt kan worden, door het verkrijgbaar stellen van de zoogenaamde „kefirkorrels”. Het voorvoegsel „kef” wil in het Tartaarsch zeggen „aangenaam” Kefir beteekent „lekkere melk”. Onder kefirkorrels verstaat men bloemkoolachtige stuk...

Lees verder
1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kefir

m. (zuurachtige, door gisting verkregen melkwijn der Tartaren).

1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kefir

mousseerende, alcoholische drank v. Tataarschen oorsprong, zoetzuur, bereid uit melk met k.-korrels, bestaande uit lactosegist en melkzuurbacteriën, die gisting veroorzaken.

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kefir

Mousseerende drank, vervaardigd uit volle melk, vergist met kefirkorrels, en aanvankelijk slechts in den Kaukasus bereid. Kefirkorrels worden gevormd door associatie van gistcellen (Saccharomyces Kefir) met melkzuurbacteriën (Bacillus Caucasicus). Kefir is dus een zure en zeer licht gealcoholiseerde drank. Men kan zeer gemakkelijk uit de korre...

Lees verder
1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

kefir

('ke:fir) m. [Tataars] schuimende, zuurachtige, alkoholische drank der Tataren, uit melk verkregen.

1929
2023-02-06
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Kefir

een op bijzondere wijze gegiste koemelk, oorspronkelijk afkomstig van de Tartaren uit den Kaukasus. De gisting wordt opgewekt door de Kefirgist (Saccharomyces Kefir) en den Bacillus Caucasicus. In K. vindt men melkzuur, een kleine hoeveelheid alcohol en koolzuur; de kaasstof is gedeeltelijk neergeslagen, gedeeltelijk in oplosbare vorm...

Lees verder
1923
2023-02-06
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Kefir

(een woord van Tataarschen oorsprong), koemelk, die door kefirkorrels (gistcellen en bacillen — dispora caucasica) gegist is.