Wat is de betekenis van Kattegat?

2024-05-20
Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Marc De Coster (2017)

Kattegat

Kattegat - nauwe doorvaart; gevaarlijk vaarwater.

2024-05-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Kattegat

het zeegebied tussen de oostkust van Jutland en de rotsachtige westkust van Zweden, de verbindingsweg tussen de Noordzee en de Oostzee.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kattegat

o. (-en), 1. klein poortje onder in de deur van een pakhuis of een schuur, om de katten door te laten; 2. smalle doorgang tussen huizen; 3. nauwe doorvaart; ook: gevaarlijk vaarwater, als aardrk. naam ben. voor het vaarwater tussen Zweden en Jutland.

2024-05-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kattegat

doorvaart tussen Jutland en Zweden; tot 100 m diep.

2024-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Kattegat

de druk gebruikte doorvaart tussen de oostkust van Jutland en de westkust van Zweden, ten N. van de Deense Archipel, is in het Z. door de Grote en Kleine Belt en de Sont met de Oostzee verbonden. Het heeft in het W. en Z. lage, doch in het O., in Zweden, zeer steile en rotsachtige, met scheren bezette kusten, die soms voor de scheepvaart gevaar opl...

2024-05-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Kattegat

deel v/d Noordzee tusschen Jutland en 2.-Zweden, verbonden m/d Oostzee door Sondt, Gr. en K3. Belt, m/d Noordzee d/h Skagerrak.

2024-05-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kattegat

Ondiepe zee tusschen Jutland en Z. Zweden, door het Skagerrak met de Noordzee en door Sont en Groote en Kleine Belt met de Oostzee verbonden. De scheepvaart volgt vooral de diepere geul langs Zweden. Er komt een zoute onderstroom uit de Noordzee en een bovenstroom van zoetwater uit de Oostzee. Veel stormen.fr. Stanislaus.

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kattegat

('kattә) o. (-en) 1. gat in de wand of de deur om de kat in- en uit te laten gaan. 2. Uitbr. nauwe doorgang.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kattegat

Kattegat - vormt met het Skager-rak in het N., in het Z. de Sont, Groote en Kleine Belt de verbinding tusschen de Noord- en Oostzee. Is aan de Zweedsche kust het diepst, vanaf de Deensche kust strekt zich een groote vlakte uit waarvoor veel ondiepten en enkele eilanden liggen, die met de zware getij- en driftstroomen de drukke scheepvaart moeilijk...