2020-04-07

Katalysator

Het woord katalysator kan meerdere betekenissen hebben. In het dagelijks spreken en schrijven gaat het meestal om een auto-onderdeel dat zorgt voor het verminderen van schadelijke uitlaatgassen. De term katalysator komt van het Grieks katalysis, wat ontbinding betekent. Sinds 1992 is het voor alle nieuwe auto's in Nederland verplicht gesteld om een katalysator te hebben. Het onderdeel zit vlak na de motor gemonteerd in het uitlaatsysteem. Het zorgt voor een filtering van de volgende schadelijk...

2020-04-07

katalysator

katalysator - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) stof die een chemisch proces bespoedigt of vertraagt zonder zelf verbruikt te worden 2. datgene wat een proces of verloop bevordert (of vertraagt) 3. (motortechniek) apparaat in motorvoertuigen dat de uitlaatgassen zuivert Woordherkomst van het Griekse kata- ‘neer, omlaag’ Naamwoord van handeling van katalyseren met het achtervoegsel -ator Verwante begrippen katalyse

2020-04-07

Katalysator

Een katalysator is een chemicalie dat de snelheid van een reactie vergroot, maar niet direct deelneemt aan de reactie, zodat het ook nadat de reactie heeft plaatsgevonden nog intact is.

2020-04-07

katalysator

katalysator - zelfstandig naamwoord uitspraak: ka-ta-lie-sa-tor 1. stof die een chemische reactie versnelt of vertraagt, zonder zelf te veranderen ♢ de reactie verloopt sneller als je deze katalysator toevoegt 2. apparaat dat uitlaatgassen van auto's schoner maakt ♢ alle auto's hebben tegenwoordig verplicht een katalysator bij de uitlaat...

2020-04-07

Katalysator

Katalysator - een stof, welke een spontaan verloopende reactie versnelt (positieve K.) of vertraagt (negatieve K.). Daar de k. aan de eigenlijke reactie geen deel heeft, althans ten slotte onveranderd teruggevormd wordt, kan de hoeveelheid ten opzichte van die der omgezette stoffen gering zijn. Terwijl sommige k. zeer specifiek zijn in zooverre, dat zij slechts op zeer bepaalde reacties invloed hebben (dit komt voornamelijk voor bij een aantal k., welke in het dierlijk en plantaardig organisme e...

2020-04-07

Katalysator

m. (-en), stof die de katalyse te voorschijn roept.

2020-04-07

Katalysator

Katalysator - → Polyester.

2020-04-07

katalysator

m. stof, die een scheikundig: proces bespoedigt of belemmert, zie: katalyse. katalyse. v. (scheik.) verschijnsel dat een stof een scheikundig proces bespoedigt or belemmert zonder zelf van samenstelling te veranderen.

2020-04-07

Katalysator

➝ Katalyse.

2020-04-07

katalysator

(L; kataluoo = oplossen, losmaken), reactieversneller van een chemisch proces dat op zichzelf bijna niet verloopt. De desbetreffende stof wordt na de reactie onveranderd teruggevonden.