Wat is de betekenis van Kasstroom?

2023-05-29
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

kasstroom

instroom en uitstroom van geld. instroom en uitstroom van geld binnen een onderneming; geheel van liquide middelen en netto vorderingen van een onderneming waarmee geen lopende uitgaven gedaan hoeven te worden; cashflow. Voorbeelden: Hun kasstromen uit de verkoop van geneesmiddelen zijn immers ruim voldoende om deze kosten te dekken....

Lees verder

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Kasstroom?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Kasstroom

De kasstroom is een term binnen de bedrijfsvoering waarmee wordt verwezen naar de in- en uitstroom van liquide middelen. De kasstroom kan zowel negatief als positief zijn, waarbij respectievelijk de uitgaven groter zijn dan de inkomsten en andersom. De kasstroom geeft alle uitgaven en ontvangsten weer binnen een onderneming. De kasstroom kan betrek...

Lees verder
2023-05-29
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

kasstroom

kasstroom - De cashflow of de kasstroom geeft de beweging in de liquiditeit van van een onderneming weer. Overzicht van alle vrijgekomen liquide middelen in een periode en de wijze waarop deze middelen zijn ingezet. De cashflow wordt getoond in het kasstroomoverzicht en wordt onderverdeeld in de kasstroom uit operationele activiteiten, uit financië...

Lees verder