Wat is de betekenis van Karel I de Grote?

2023-10-03
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Karel I de Grote

Karel I de Grote, Koning der → Franken (768-814) en Longobarden (774-814), Rooms keizer (800-814), *2.4.742, +28.1.814 Aken; zoon van → Pippijn III en Bertrada. Hij huwde vier maal, onder anderen met Hildegard uit welk huwelijk Karel, Pippijn en → Lodewijk (de Vrome) werden geboren. Samen met zijn broer Karloman nam hij de regering over het → Frank...

2023-10-03
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Karel I de Grote

koning der Franken (768-814), Rooms keizer (800-14), *742, ✝ 28.1.1814 Aken; oudste zoon van → Pippijn III. Na diens dood (768) kregen Karel en zijn broer Karloman ieder een rijkshelft, maar bij de dood van deze laatste (771) ging Karel alleen regeren; voerde 772—804 strijd tegen de Saksen onder hun koning Widugis (Wittekind), versloeg 7...