Wat is de betekenis van karel de grote?

2009
2021-12-05
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

karel de grote

Belangrijkste Karolingische vorst van het Frankische Rijk, vanaf 800 keizer.

2002
2021-12-05
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Karel de grote

De geschiedenis van het uitvaartwezen kenmerkt zich door alle eeuwen heen door een grote mate van verscheidenheid. In deze verscheidenheid is echter een ruime verdraagzaamheid te vinden, dat wil zeggen dat nergens een bepaald gebruik of ritueel plotseling werd afgebroken. Integendeel, verscheidene gebruiken gingen jaren lang samen en vloeiden dikwi...

Lees verder
1999
2021-12-05
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Karel de grote

(768 - 814) Frankisch koning. Zou het Karelsprivilege hebben verleend waarin de Friese vrijheid werd vastgelegd als dank voor de steun die de Friezen hem hadden verleend tegen hertog Ludger van Saksen en bij de verovering van Rome. Het privilege was waarschijnlijk een 13de-eeuwse vervalsing.

Lees verder
1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Karel de grote

(768-814) verenigde de Germaanse stammen in een eenheidsstaat, met een koning aan het hoofd en ondergeschikte gouwgraven als zijn ambtenaren. In 800 liet hij zich door de paus tot keizer kronen, als opvolger van de Romeinse keizers, en tot heer en beschermer van de christenheid; zie Aken.

1965
2021-12-05
Historische figuren

Historische figuren

Karel de grote

(Carolus Magnus, Charlemagne; ca. 742-814) Koning van het Frankische Rijk (768-814) als zoon en opvolger van Pippijn III de Korte, tot 771 samen met zijn broer Karloman. Keizer (800-14). Zag zichzelf als door God uitverkoren om het aardse rijk tot een afspiegeling van de hemel te maken, verbreidde derhalve het christendom. Veroverde Lombardije (773...

Lees verder
1958
2021-12-05
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KAREL DE GROTE

Frankisch koning, na 800 keizer (2.4.742-Aken 28.1.814). Na 772 tochten tegen de Saksen (Widukind). Verovert 785 Frl. O. van de Lauwers (Elbe wordt grens), kerstende door geweld; Lex Frisionum wrsch. 802-803 op de rijksdag te Aken opgesteld. Noormannentochten beginnen.Zie: Vr. F.v (1850), 29-52; L. Halphen, Charlemagne et l’empire Carolingie...

Lees verder
1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KAREL DE GROTE

(742-814) was alleenheerser van het Frankische rijk en wist het zowel door inwendige reorganisatie als door een aantal veldtochten tegen buitenlandse vijanden te versterken. Friezen, Longobarden, Saksen, Beieren, Avaren, Slaven werden in vaak langdurige en bloedige oorlogen overwonnen; een poging om de Spaanse Islamieten te onderwerpen is mislukt....

Lees verder
1954
2021-12-05
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Karel de grote

geb. 742, koning der Franken 768—814, overwon 774 de Longobarden, onderwierp de Saksen 804 en Friezen, 785: veroverde de Spaanse Mark; keizer 800; begraven te Aken in de Dom. Hij belastte plm. 780 de evangelieprediker Ludger met de bekering van de bevolking tussen de Lauwers en de Eems. Daardoor zijn deze streken onder het bisdom Munster geko...

Lees verder