Wat is de betekenis van Karel de grote?

2023-06-08
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

karel de grote

Belangrijkste Karolingische vorst van het Frankische Rijk, vanaf 800 keizer.

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Karel de grote?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Karel de grote

De geschiedenis van het uitvaartwezen kenmerkt zich door alle eeuwen heen door een grote mate van verscheidenheid. In deze verscheidenheid is echter een ruime verdraagzaamheid te vinden, dat wil zeggen dat nergens een bepaald gebruik of ritueel plotseling werd afgebroken. Integendeel, verscheidene gebruiken gingen jaren lang samen en vloeiden dikwi...

Lees verder
2023-06-08
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Karel de grote

(768 - 814) Frankisch koning. Zou het Karelsprivilege hebben verleend waarin de Friese vrijheid werd vastgelegd als dank voor de steun die de Friezen hem hadden verleend tegen hertog Ludger van Saksen en bij de verovering van Rome. Het privilege was waarschijnlijk een 13de-eeuwse vervalsing.

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Karel de grote

(768-814) verenigde de Germaanse stammen in een eenheidsstaat, met een koning aan het hoofd en ondergeschikte gouwgraven als zijn ambtenaren. In 800 liet hij zich door de paus tot keizer kronen, als opvolger van de Romeinse keizers, en tot heer en beschermer van de christenheid; zie Aken.

2023-06-08
Historische figuren van de Lage Landen

Dankers en Verheul (1965)

Karel de grote

(Carolus Magnus, Charlemagne; ca. 742-814) Koning van het Frankische Rijk (768-814) als zoon en opvolger van Pippijn III de Korte, tot 771 samen met zijn broer Karloman. Keizer (800-14). Zag zichzelf als door God uitverkoren om het aardse rijk tot een afspiegeling van de hemel te maken, verbreidde derhalve het christendom. Veroverde Lombardije (773...

Lees verder
2023-06-08
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Karel de Grote

Heerser uit het Karolingische huis over het Frankische rijk 768-814, grondlegger en keizer van het Heilige Roomse Rijk, zie bouwkunst – romaans – Karolingische tijd; zie bouwkunst – romaans – Ottoonse tijd; zie Karolingische tijd - beeldhouwkunst – inleiding; zie Ottoonse tijd – plastiek; zie schilderkunst...

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

KAREL DE GROTE

Frankisch koning, na 800 keizer (2.4.742-Aken 28.1.814). Na 772 tochten tegen de Saksen (Widukind). Verovert 785 Frl. O. van de Lauwers (Elbe wordt grens), kerstende door geweld; Lex Frisionum wrsch. 802-803 op de rijksdag te Aken opgesteld. Noormannentochten beginnen.Zie: Vr. F.v (1850), 29-52; L. Halphen, Charlemagne et l’empire Carolingie...

Lees verder
2023-06-08
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

KAREL DE GROTE

(742-814) was alleenheerser van het Frankische rijk en wist het zowel door inwendige reorganisatie als door een aantal veldtochten tegen buitenlandse vijanden te versterken. Friezen, Longobarden, Saksen, Beieren, Avaren, Slaven werden in vaak langdurige en bloedige oorlogen overwonnen; een poging om de Spaanse Islamieten te onderwerpen is mislukt....

Lees verder
2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Karel de Grote

Frankisch koning ( ➝ Karolingers), ° 742, 768 koning, 771 bij de dood van zijn broeder Karloman, ook van diens rijkshelft, vernietigde 774 het Langobardenrijk, onderwierp 772-804 de Saksen; ondernam 778 een veldtocht tegen de Arabieren (Omajaden) in Spanje, waarbij zijn achterhoede werd verslagen en Roeland sneuvelde; hief 788 het hertogdom Bei...

Lees verder