Wat is de betekenis van kapoeres, kapoerem?

2014
2022-08-18
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

kapoeres, kapoerem

(< Jidd. kappore, dood < Hebr. kapporo, dood), 1. dood: Nou neime se me op, nou ’k ’r ’n ingewandsiekte baai hep ... ’k Wou dat ’k kepoerem was! SMIS3 76. 2. stuk, kapot: De Reet ... slaat demet het vat kapoeris, SMIS2 52. kappen (met), ophouden (met): Parooll.

Lees verder