Wat is de betekenis van Kapitaaldekkingsstelsel?

2016
2021-06-24
Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Kapitaaldekkingsstelsel

Een kapitaaldekkingsstelsel is een pensioensysteem waarbij personen zelf sparen voor hun pensioenen via een pensioenfonds of pensioenuitvoerder. Bij een kapitaaldekkingsstelsel wordt hetzelfde geld dat men inlegt gebruikt om te beleggen en later het pensioen mee te betalen. In Nederland bestaat het pensioen uit meerdere onderdelen. Over het algemee...

Lees verder
2013
2021-06-24
Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Kapitaaldekkingsstelsel

Het kapitaaldekkingsstelsel houdt in dat mensen geld opzij zetten om later zelf hun pensioen te kunnen betalen. Men betaalt premies aan een pensioenfonds en vervolgens wordt het latere pensioen betaald uit de beleggingsopbrengsten. Het is dus niet zo dat mensen zelf hun geld apart zetten op een rekening en daar later hun pensioen van financieren....

Lees verder
2008
2021-06-24
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

kapitaaldekkingsstelsel

De uitkeringen worden betaald van een kapitaal dat in de loop van de tijd is opgebouwd.

2008
2021-06-24
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

kapitaaldekkingsstelsel

De uitkeringen worden betaald van een kapitaal dat in de loop van de tijd is opgebouwd.

2003
2021-06-24
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

kapitaaldekkingsstelsel

kapitaaldekkingsstelsel - Term uit de pensioenwereld: manier van financieren waarbij premies worden belegd om er na de pensioendatum vrijwel zeker van te kunnen zijn dat er geld genoeg is om die pensioenaanspraken te kunnen betalen. In contrast met omslagstelsel.

1991
2021-06-24
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Kapitaaldekkingsstelsel

Pensioenfinancieringsysteem waarbij de voor uitkeringen benodigde gelden door periodieke premiebetaling bijeen worden gebracht voordat die uitkeringen ingaan, zodat het benodigde kapitaal op de ingangsdatum geheel aanwezig is. Hierbij brengen de werkenden, in het algemeen gesproken, het voor hun eigen pensioen benodigde geld geleidelijk bijeen voor...

Lees verder
1973
2021-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kapitaaldekkingsstelsel

o. (—s), fondsvormingsstelsel, een bij verzekeringen gehanteerd financieringssysteem, waarbij een nauw verband bestaat tussen omvang van premieplicht en omvang van uitkeringsrecht. (e) Het kapitaaldekkingsstelsel kent een zodanige premieheffing per verzekerde, dat op ieder moment een rentedragende premiereserve aanwezig is, die voor het total...

Lees verder