Wat is de betekenis van kap?

2020
2021-06-24
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

kap

1) (1906) (sold. en zeem.) aanspreekvorm van kapitein. Ook in de verkleinvorm: kappie (titel van een stripverhaal van Marten Toonder). Britse mariniers spreken hun kapitein aan met 'father'. Ze hebben het ook over 'the old man'. • Dat kappi had compleet een rammekop; die lag zonder hals achterover te hijgen op z'n zwaar, krom-gegroeid zitlijf,...

Lees verder
2020
2021-06-24
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

kap

(1936) (luchtv.) zitplaats van de piloot en het instrumentenbord. • Kap. Onder de kap worden blindvliegers gekweekt. De kap gaat over hun zitplaats en het instrumentenbord. Ze moeten dan dus vliegen alleen op de aanwijzingen der instrumenten, kunnen buiten het vliegtuig niets meer zien. (Tusschen Grasmat en Stratosfeer. Geïllustreerde luc...

Lees verder
2019
2021-06-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kap

kap - Zelfstandignaamwoord 1. bedekking ergens boven of overheen bijv. een lampenkap 2. een bedekking van het hoofd Gelijke monniken gelijke kappen''. 3. de afdekking van een gebouw De kap van de woning was aan reparatie toe. 4. het vellen of...

Lees verder
2018
2021-06-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kap

kap - zelfstandig naamwoord 1. afsluitend deel, bovenstuk van iets ♢ deze twee huizen hebben samen één kap 2. hoofddeksel ♢ de vrouw droeg een kap, versierd met kant Zelfstandig naamwoord: kap...

Lees verder
2017
2021-06-24
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Kap

Kap - toneeltoren of rollenzolder, d.i. de plaats waar de decorstukken in worden gehesen. Vgl. Eng. the flies.

2017
2021-06-24
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Kap

Het bovenste gedeelte van de molen waar de wieken aan vast zitten. Door de uitvinding van de losse (draaibare) kap kunnen de wieken gemakkelijk naar iedere richting worden gedraaid.

2015
2021-06-24
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

kap

capuchon Eerst kieperden ze drie kartonnen dozen om in de koffer. Waarschijnlijk zaten er spullen van een vorige inbraak in. Telkens er een auto passeerde op de steenweg, zag je hoe de drie mannen vliegensvlug terug in de BMW sprongen. Ze dragen alle drie een vestje met een kap. (Het Nieuwsblad) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Ga...

Lees verder
1952
2021-06-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kap

s., kape; (van klomp), boppest (it).

1949
2021-06-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kap

(bouwkunde), constructie die dient tot ondersteuning van hellende dakvlakken. Zij bestaat uit houten, ijzeren of gewapend-beton-spanten, die dwars op de lengterichting van het gebouw worden geplaatst en onderling door de gordingen en de nok worden verbonden. Op deze gordingen rust het dakbeschot, waarop ten slotte de dakbedekking wordt bevestigd.

Lees verder
1933
2021-06-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kap

Bouwkundige term, waaronder verstaan wordt de volledige dakconstructie van een gebouw. In den huizenbouw is de k. gewoonlijk van hout, uiteraard behalve de bedekking. De hoofddragende deelen van de k. zijn de kapspanten, elk bestaande uit twee kapbeenen van zware afmetingen, terwijl de spanten aan de boveneinden gekoppeld worden door een nokbalk. D...

Lees verder
1898
2021-06-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kap

Het begrip kap heeft 3 verschillende betekenissen: 1. kap - KAP, v. (-pen), hoofddeksel, inz. van vrouwen en van kloosterlingen : Noordhollandsche, Friesche kap; zij heeft hare kap afgezet; hare kinderen dragen in de week (linnen, katoenen) kappen, alleen des Zondags (kanten, tullen) mutsen; gouden kap, gouden hoofdijzer; — de kap eener (mon...

Lees verder
1870
2021-06-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kap

Kap (De) van een gebouw is gemaakt van timmerwerk en bestaat uit dakstoelen, gordingen, nok, spanribben en panlatten. De dakstoel is zamengesteld uit 2 bindstijlen, die een horizontalen bindbalk dragen, waarin zij met pin en gat bevestigd zijn. Op dien bindbalk plaatst men 2 spruiten, die de nok bevatten. De dakstoelen of gebindten worden op gelijk...

Lees verder