2019-10-21

Kap

Het bovenste gedeelte van de molen waar de wieken aan vast zitten. Door de uitvinding van de losse (draaibare) kap kunnen de wieken gemakkelijk naar iedere richting worden gedraaid.

2019-10-21

Kap

Kap - toneeltoren of rollenzolder, d.i. de plaats waar de decorstukken in worden gehesen. Vgl. Eng. the flies.

2019-10-21

kap

kap - zelfstandig naamwoord 1. afsluitend deel, bovenstuk van iets ♢ deze twee huizen hebben samen één kap 2. hoofddeksel ♢ de vrouw droeg een kap, versierd met kant Zelfstandig naamwoord: kap de kap de kappen het kapje

2019-10-21

kap

kap - Zelfstandignaamwoord 1. bedekking ergens boven of overheen bijv. een lampenkap 2. een bedekking van het hoofd Gelijke monniken gelijke kappen''. 3. de afdekking van een gebouw De kap van de woning was aan reparatie toe. 4. het vellen of omhakken van bomen De houtkap in de tropen neemt zorgwekkende proporties aan. 5. warmte isolatie...

2019-10-21

Kap

Kap (De) van een gebouw is gemaakt van timmerwerk en bestaat uit dakstoelen, gordingen, nok, spanribben en panlatten. De dakstoel is zamengesteld uit 2 bindstijlen, die een horizontalen bindbalk dragen, waarin zij met pin en gat bevestigd zijn. Op dien bindbalk plaatst men 2 spruiten, die de nok bevatten. De dakstoelen of gebindten worden op gelijke afstanden evenwijdig aan elkander gesteld en dragen de gordingen en de nok of het bovenste gedeelte van het dak. Hierop en rustende op de muurplaat...

2019-10-21

Kap

Bouwkundige term, waaronder verstaan wordt de volledige dakconstructie van een gebouw. In den huizenbouw is de k. gewoonlijk van hout, uiteraard behalve de bedekking. De hoofddragende deelen van de k. zijn de kapspanten, elk bestaande uit twee kapbeenen van zware afmetingen, terwijl de spanten aan de boveneinden gekoppeld worden door een nokbalk. De spanten, op een onderlingen afstand van 4 a 5 m, dragen de gordingen, waarop het dakbeschot met de dakbedekking komt te rusten.Naar den vorm der kap...