Wat is de betekenis van kaolien?

2020
2021-09-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kaolien

witte weke klei. witte, weke, klei die bijvoorbeeld gebruikt wordt in de papierproductie, om er porselein van te maken of als vulmiddel en in sommige voedingsmiddelen of -supplementen. Voorbeelden: Kleihoudende grond in poedervorm (bentoniet, kaolien). Klei heeft over het algemeen een groot watervasthoudend vermogen en het is een goe...

Lees verder
2004
2021-09-20
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Kaolien

Porseleinaarde.

2002
2021-09-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

kaolien

Kaolien (ook porseleinaarde of pijpaarde) is zuivere witte klei o.a. uit China die gebruikt wordt voor de bereiding van porselein.

1994
2021-09-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Kaolien

[Chinees kao-ling = hoge heuvel, van kao = hoog, en ling = heuvel, naam van een heuvel bij Jauchau Foe, een vindplaats] Chinese klei of porseleinaarde, een verweringsprodukt van aluminiumsilicaten.

1993
2021-09-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Kaolien

porseleinaarde

1981
2021-09-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kaolien

het aluminiumzout van de kiezelzuren, dat tot porselein „gebrand” wordt. Het ontstaat door verwering van veldspaat en wordt ook porseleinaarde genoemd.

1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kaolien

(Eng. chinaclay), o., porseleinaarde. (e) Kaolien is een zacht, korrelig en wit gesteente, door het kaoliniseringsproces, al of niet gevolgd door verplaatsing door stromend water, uit veldspaat ontstaan. Het verdraagt een hoge temperatuur zonder te smelten en wordt daarbij hard en enigszins doorschijnend. Osmosekaolien is door middel van elektro-...

Lees verder
1970
2021-09-20
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Kaolien

porseleinaarde. De naam kaolien is afgeleid van Kao-ling, het heuvelgebied waar deze aardsoort voor het eerst werd aangetroffen en vanaf de 9de eeuw in China gebruikt. Kaolien is een verweringsprodukt van veldspaathoudende rots, bestaande uit 30 procent kiezelaarde, 30 procent aluminium, 2.5 procent kalium en verder ijzer en mangaan, dat zeer hoge...

Lees verder
1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kaolien

(<Chin.), o., porseleinaarde.

1949
2021-09-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kaolien

porseleinaarde, verbinding die wat chemische samenstelling betreft met klei kan overeenkomen, echter veel minder kneedbaar is. Hoofdbestanddeel kaoliniet. Vermengd met veldspaat en kwarts levert het de grondstof voor porselein. Vindplaatsen o.a. Saksen, Bohemen, Cornwall.

Lees verder
1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kaolien

of porceleinaarde (mineral.), mineraal, in zuiveren toestand wit, aardachtig en los, in vochtigen toestand meestal plastisch. Chemisch is k. een waterhoudend aluminiumsilicaat. → Kaoliniet. K. wordt gevormd bij de verweering van gesteenten, die veldspaten of zgn. veldspaatvervangers als nephelien en leuciet bevatten. De voornaamste hiervoor in...

Lees verder
1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kaolien

Kaolien, - porseleinaarde, sneeuwwit gesteente, door het kaolieniseeringsproces, al of niet gevolgd door verplaatsing door stroomend water, uit veldspaatrijke gesteenten ontstaan. Het bestaat grootendeels uit het mineraal kaoliniet, althans uit een verweeringssilikaat dat daarmee in samenstelling overeenkomt. Het verdraagt een hooge temperatuur zon...

Lees verder
1870
2021-09-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kaolien

Kaolien is de naam eener delfstof, welke tot de uitgebreide familie der aluin-aarden behoort. Het kaolien kan men fijn wrijven; het is wit of nagenoeg wit van kleur, onsmeltbaar en vormt met water een kneedbaar deeg. Het is een voortbrengsel der verwering van veldspaat en bestaat uit 40—50% kiezelaarde, 26—45% aluinaarde en 8—18% water, alsmede uit...

Lees verder