Wat is de betekenis van Kanttekening?

2023-04-02
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

kanttekening

Een kanttekening is een opmerking of aantekening die wordt geplaatst naast of onder een bepaalde passage, informatie of statement, met als doel de juistheid of de context van de informatie te verduidelijken, of om een bepaald standpunt of inzicht uit te drukken. Kanttekeningen kunnen worden gebruikt in verschillende contexten, zoals academisch onde...

Lees verder
2023-04-02
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Kanttekening

Een kanttekening is een aantekening die wordt geplaatst in de marge van een geschrift. Het is oorspronkelijk een kleine handgeschreven opmerking, die voorzag in commentaar in de kantlijn van een boek. Kanttekeningen worden ook wel ‘glos’ en ‘marginalia’ genoemd.Vroeger werden er voornamelijk kanttekeningen gebruikt bij Bijbe...

Lees verder
2023-04-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kanttekening

kanttekening - Zelfstandignaamwoord 1. kleine notitie die kritisch is, commentaar geeft, over de grote lijn van het betoog Nooit meer hoeven te werken lijkt ideaal, maar daar wil ik toch een kanttekening bij maken. Woordherkomst samenstelling van kant en tekening

Lees verder
2023-04-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kanttekening

kanttekening - zelfstandig naamwoord uitspraak: kant-te-ke-ning 1. opmerkingen over iets ♢ bij wat je nu vertelt, wil ik toch wel een paar kanttekeningen maken 2. opmerking op de lege zijkant van een blad ...

Lees verder
2023-04-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

kanttekening

verklarende aantekening, uitlegging of commentaar gedrukt of geschreven in de marge. - apostille; randnoot ; marginaliën.

Lees verder
2023-04-02
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Kanttekening

Een kanttekening is een aantekening in de inarge van een geschrift.

2023-04-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kanttekening

v. (-en), 1. schriftelijke aantekening op de kant, in de marge van een blad schrift: kanttekeningen met potlood; 2. gedrukte opheldering, verwijzing enz. op de kant der bladzijden van een boek: een bijbel, een Cicero met kanttekeningen; 3. korte opmerking in geschrifte naar aanleiding van een geschrift of van gebeurtenissen; meest i...

Lees verder
2023-04-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kanttekening

v. kanttekeningen (1 aantekening op de kant van een geschreven of gedrukt stuk; 2 fig. kleine opmerking): 1 de kanttekeningen in mijn Noach; 2 kanttekeningen bij de literatuur; verg. g l o s.

Lees verder
2023-04-02
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

kanttekening

v. (-en) 1. aantekening op de witte kant of rand van een blad. 2. Uitbr. kommentaar, opmerking: -en bij de literatuur van de dag.

Lees verder
2023-04-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kanttekening

v. (—en), schriftelijke aantekening op de kant, in de marge van een blad of schrift: kanttekeningen met potlood; gedrukte opheldering, verwijzing enz. op de kant van de bladzijden van een boek: een bijbel, een Cicero met kanttekeningen; korte opmerking in geschrifte naar aanleiding van een geschrift of van gebeurtenissen; meestal in het mv.:...

Lees verder