Wat is de betekenis van Kant?

2020
2022-05-23
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Kant

Eenstammige verkorting van Kantert.

2019
2022-05-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kant

kant - Zelfstandignaamwoord 1. (n) een vorm van vlechtwerk gemaakt van dunne linnen of katoen|katoenen draad|draden Het kant op de rok was netjes afgewerkt. 2. (m) richting De juiste kant werd aangegeven op het bord. 3. (m)...

Lees verder
2018
2022-05-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kant

kant - zelfstandig naamwoord 1. buitenste strook ♢ kom niet te dicht bij de kant, anders val je in het water 1. ga eens aan de kant [opzij] 2. het was kantje boord ...

Lees verder
2017
2022-05-23
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Kant

Kant is een textiel waarin open en gesloten delen elkaar afwisselen. Er zijn verschillende technieken om kant te maken: met klosjes of met een naald. Het maken van kant vindt zijn oorsprong in de 16de eeuw. In die tijd werd het mode om langs de randen van de bovenkleding - bij de kraag en de mouwen - een klein stukje van het witte onderhemd te late...

Lees verder
2017
2022-05-23
Politie

Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Kant

Kant - aan de kant zetten: een wagen doen stoppen op de snelweg.

2002
2022-05-23
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

kant

Kant is een weefsel van linnen, katoenen of zijden draden met fijne, open en dichte patronen (1); oorspr. de rand van de bovenkant van het onderhemd; m.o. bijv. frivolité, naaldkant, kloskant, gehaakt kant, gebreid kant; zie ook kantklossen.

1998
2022-05-23
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

kant

In ‘de andere kant’: de andere tafel (bij een viertallenwedstrijd).

1990
2022-05-23
BDI

BDI terminologie

kant

bij een boekband: de zijkant van een plat.

1981
2022-05-23
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kant

rand die tot versiering dient in opengewerkte textiel. Men onderscheidt naaldkant en kloskant. De laatste wordt gemaakt met behulp van een kussen, waarop het patroon is aangegeven met spelden, waaromheen en waartussendoor de draden worden gelegd. Bekend zijn: Brusselse kant, Valenciennes, Mechelse kant. Behalve randen zijn ook kleedjes in kantwerk...

Lees verder
1980
2022-05-23
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Kant

Het woord kant, dat van Keltische oorsprong schijntte zijn, betekent in allerlei variaties: zijde, rand. Het komt ook voor in uitdrukkingen als: aan kant en: van kant. Aan kant maken wil zeggen: ordenen, opruimen. Van kant maken is: uit de weg ruimen, zowel in de letterlijke betekenis van: ter zi*jde stellen, als in de figuurlijke van: doden. De ui...

Lees verder
1973
2022-05-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kant

bn. en bw., 1. (hout en steenbewerking) scherpzijdig, met scherpe kanten: — zagen; — houwen; 2. (zeilvaart) de zeilen — zetten, maken dat ze behoorlijk, scherp bijstaan; (zegsw.) zet je zeil —, (tot een dronkaard) hou je roer recht; zich — zetten, zich scherp of schrap zetten; (vandaar) 3. in de uitdrukking — e...

Lees verder
1964
2022-05-23
voornamen

Voornamenboek

Kant

m Eenstammige verkorting van Kantert.

Lees verder
1952
2022-05-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kant

s.; (rand), kant, kânt, side, ich igge, rânne; aan —, oan ’e kant; van maken, fan kant meitsje, út 'e Ijochten helpe; op het -je af, wikkerdewik, wipperdewip, op 't naedtsje óf, op ’e kraech ôf, der op ôf; aan dezevan de w...

Lees verder
1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kant

m. (-en), 1. plaats waar twee vlakken van een voorwerp samenkomen, inz. met een min of meer .scherpe hoek : hij heeft zijn hoofd gestoten tegen de kant van de tafel; een schelp met ruwe kanten; — de scherpe kanten van iets afnemen, eig. b.v. van planken, (fig.) de zaak, de voorstelling minder scherp maken, verdachten ; de ruw...

Lees verder
1949
2022-05-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kant

opengewerkte, tot versiering dienende stof, die uit verschillende, tot een bepaald patroon verenigde draden bestaat, welke uit linnen, katoen, zijde, wol, gouden of zilveren draden vervaardigd zijn. Bekend zijn vooral de Venetiaanse en Brusselse kant. Later is men zich ook in Ned. gaan toeleggen op het „kantklossen" .

Lees verder
1939
2022-05-23
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Kant

Worden mensen van gemaakt. — Stof die in de gaten loopt.

Lees verder
1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kant

afkorting voor kantoor.

1933
2022-05-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kant

kunstig uit fijne draden gemaakte versiering v. kleedjes, kleedingstukken, enz. Onderscheiden worden genaaide of naald-k., gekloste of klos-k.; eerste wordt m/e naald gemaakt, tweede o/e kussen, waarop met spelden het patroon is aangegeven met klosjes, waarop de draad. Vooral belangrijk handwerk in Italië en Vlaanderen.

Lees verder
1933
2022-05-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kant

Zie plaat (vergelijk den index in kolom 831/832). A) Naaldkant. In welk tijdperk de vervaardiging en het gebruik van k. het eerst voorkomt, is niet nauwkeurig vast te stellen. Waarsch. heeft de genaaide k. haar oorsprong in het open naaien (ajour) gevonden, terwijl de gekloste k. vermoedelijk haar ontstaan te danken heeft aan het knoop- en passemen...

Lees verder
1919
2022-05-23
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Kant

kant en klaar zijn ; een ree en kant wijf. Dit woord komt meest predicatief voor, en is waarschijnlijk ontstaan uit het znw. kant (= rand, zijde) in verborgen nmval met een voorz. ervoor, dat weggevallen is (b.v. te) (verg. braak liggen = te br. 1.; pal staan en stellen — te p. st.; stipt iets nakomen — te st. i. n. of tot op een stip n...

Lees verder