Wat is de betekenis van Kansarmoede?

2021
2022-12-04
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kansarmoede

Men spreekt van kansarmoede wanneer mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan met name onderwijs, arbeid en huisvesting, door onder andere een relatief laag inkomen. Kansarmen hebben weinig kans op succes in de maatschappij en zijn vaak sociaal zwak. Kansarmoede betreft een sociaaleconomische positie die wordt gekenmerkt do...

Lees verder
2015
2022-12-04
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

kansarmoede

zwakke sociale positie Ze krijgen hier het hele scala over de vloer: jongeren die schoolmoe zijn, die mislukt zijn, gepest werden of lang ziek zijn geweest. En dan zijn er nog de vele cursisten met leerstoornissen, uit kansarmoede of moeilijke thuissituaties, met faalangst. (De Standaard) Kansarm' komt in Nederland ook voor, ma...

Lees verder
1997
2022-12-04
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

kansarmoede

Gebrek aan mogelijkheden om op de arbeidsmarkt aan het langste eind te trekken.

1994
2022-12-04
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Kansarmoede

Kansarmoede is een gebrek aan mogelijkheden tot het in gelijke mate als andere staatsburgers deel hebben aan de welvaart.

Gerelateerde zoekopdrachten