Wat is de betekenis van Kannibaals?

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kannibaals

bn., 1. mensenetend; 2. als van de kannibalen : kannibaalse gewoonten ; kannibaals optreden, woest, wild, vernielzuchtig; (ook) onmenselijk wreed.

2024-04-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kannibaals

bn., bw. (als [van] een kannibaal, kannibalen; fig. onmenselijk wreed).

2024-04-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kannibaals

bn. en bw. 1. (als) van kannibalen. 2. onmenselijk wreed.

2024-04-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)