Wat is de betekenis van Kan?

2019
2023-03-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kan

kan - Zelfstandignaamwoord 1. serviesgoed om vloeistoffen uit te schenken De kan heeft een deksel en is beschilderd in groen en bruin. kan - Zelfstandignaamwoord 1. (adel) Mongoolse of Turkse krijgsheer of vorst Hij was ontroerd door het verhaal v...

Lees verder
2017
2023-03-20
 Familienamen

Leendert Brouwer (2017)

Kan

Van oudsher komt de achternaam Kan in de Nederlanden voor. De naam kan aan een huisnaam ontleend zijn; vergelijk de 16de eeuwse vermelding in Amsterdam van Pieter Claesz. Kan die in de Vergulde Kan woonde. Er kan ook gedacht worden aan een beroepsbijnaam voor een kannengieter. Ter verklaring van de joodse burgerlijke achternaam Kan dienen zich vers...

Lees verder
2017
2023-03-20
Jargon & Slang van Studenten

Marc De Coster (2017)

Kan

Kan - (Vlaams) iemand in de kan sturen: hem een strafdronk opleggen.

2017
2023-03-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kan

kan - zelfstandig naamwoord 1. grote beker om vloeistoffen uit te schenken ♢ hij kwam met een kan melk en schonk onze glazen vol 1. alles was in kannen en kruiken [klaar, geregeld] ...

Lees verder
2003
2023-03-20
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

kan

afkorting van: kandidatuur. - eerste/tweede kan, eerste, tweede studiejaar voor het kandidaatsexamen.

Lees verder
1993
2023-03-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Kan

(khan) oosterse titel; oosterse herberg

1991
2023-03-20
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Kan

Klaas Kzn (Zaandam 1880-1946). Wethouder van Openbare Werken te Zaandam van 1923 tot 1939. ereburger van die stad. ARP-lid Kan kwam, door aftreden van zijn partijgenoot A. Kruyver, in september 1923 in de gemeenteraad van Zaandam en werd nauwelijks twee maanden later wethouder, hetgeen hij bleef tot september 1939. Zaandam benoemde hem vlak voor zi...

Lees verder
1990
2023-03-20
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

kan

kan - Hoge vaten met een wijde mond en meestal een schenktuit, met een diepe kom op een voet en één verticaal handvat. De beker is meestal cilindrisch, balustervormig of helmvormig.

1963
2023-03-20
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

kan

(de, -nen), (ook:) 1. kroes, mok; beker. Een brood van vijf/ één cent boter/en een kan suikerwater/ voor het ontbijt (Dobru 1968d: 12). 2. (conserven)blik. Hieruit blijkt m.i. voldoende, dat wij er voorlopig niet aan kunnen denken bier in kannetjes op de markt te brengen (de West 3-4-1981). 3. liter. - Etym.: Vgl. veroud. AN k. = o....

Lees verder
1952
2023-03-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kan

s., kanne; in -nen en kruiken zijn, yn kalk en semint, yn tichte fetten wêze.

1950
2023-03-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kan

v. (-nen), 1. handzaam, konisch-cilindervormig of zich in het midden buikvormig verwijdend vaatwerk met een handvat of oor en een tuit (van metaal, porselein, steen, aardewerk of hout) om vloeistoffen uit te schenken en voor het gebruik in gereed te houden: een kan met melk ; uit de kan drinken; een kan stroop ; — van ver...

Lees verder
1949
2023-03-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kan

oude inhoudsmaat van 1 liter.

1937
2023-03-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kan

v. kannen, kannetje (1 vaatwerk voor vloeistoffen, van hout, aardewerk, steen, metaal, rond [veelal gebuikt], open of gesloten, meestal van handvatsels en een tuit voorzien; 2 kan van bepaalde inhoud als maat voor natte [ook wel: droge] waren: het vat, de vochtmaat; thans: liter): 1 zegsw. de kan aanspreken, diep in de kan kijken; liefhebber van de...

Lees verder
1933
2023-03-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Kan

oude vochtmaat = 1l.

1933
2023-03-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Kan

1° Cornelius Marius, Ned. geograaf. * 18 Maart 1837 te Groningen, ✝ 22 Maart 1919 te Utrecht. Eerste hoogleeraar in de aardr. in Ned.; mede-oprichter van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap. Studeerde Klassieke letteren te Groningen; leeraar te Winschoten, Middelburg en vervolgens te Utrecht; in 1877 hoogleeraar te Amsterdam in de physische en po...

Lees verder
1926
2023-03-20
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Kan

Als inhoudsmaat komt in het Oude Testament in onze Overzetting niet voor, wel in de vertaling van Luther b.v. Ex. 25 : 29, 37 : 16, Num. 4 : 7, waar in het Hebreeuwsch het woord kesavoth staat, dat schalen beteekent. In 1 Kon. 19 : 6 staat zappachat, wat in onze vertaling overgezet is door flesch (kruik). In Hos. 3 : 1 staat aschischa, dat in onze...

Lees verder
1916
2023-03-20
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Kan

Oude benaming voor liter, als inhoudsmaat voor natte waren, 1 Indische kan = 1,5751 L. 388 Indische kan = 1 legger = 563 L.

Lees verder
1916
2023-03-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kan

Kan - 1) verouderde inhoudsmaat voor vloeistoffen hier te lande = 1 Liter. In den volksmond nog gebruikelijk o. a. voor melk en petroleum. Bataviasche K. = 1,516 Liter. Oude Zweedsche maat = 2,617 Liter. 2) Cornelius Marius, Nederlandsch aardrijkskundige, geboren te Groningen 1837, overleden 1919, studeerde aan de universiteit in de klassieke lette...

Lees verder
1916
2023-03-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

KAN

afk. van: →Kamer van Ambachten en Neringen.

1916
2023-03-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kân

Kân - zie KHAN.