Wat is de betekenis van Kamgaren (spinnerij)?

1937
2022-05-19
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Kamgaren (spinnerij)

Men onderscheidt bij de spinnerij kamgaren en kaardgaren. Kamgaren wordt gesponnen van lange wol, die door kammen ontdaan is van de korte wolharen. Daarbij worden tevens de afzonderlijke wolharen gerekt en naast elkaar gelegd. Is de kamwol tot een draad (kamgaren) versponnen, dan zijn de uiteinden der haren ingesloten. Kamgaren is sterk en vast. Me...

Lees verder