Wat is de betekenis van kamerverslag?

1973
2023-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kamerverslag

o. (-en), verslag van wat in een vergadering van een van de Kamers besproken is.

1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Kamerverslag

o. Kamerverslagen (verslag van het in een der Kamers verhandelde).

1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

kamerverslag

('ka:mər) o. (–en) verslag van het in een wetgevende kamer verhandelde.