Wat is de betekenis van Kambyses?

2017
2021-09-17
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Kambyses

Kambyses († 522) volgde in 529 zijn vader Kyros op als koning van de Perzen. Herodotos beschrijft hoe hij slaagde in de reeds door Kyros voorgenomen verovering van Egypte. Hij ging zich allengs steeds grilliger en godslasterlijker gedragen en liet bijvoorbeeld het lijk van de Egyp-tische koning Amasis opgraven en geselen. Hij schoot de zoon van zij...

Lees verder