Wat is de betekenis van Kadetten?

2023-10-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

kadetten

(1972) (inf.) billen. Ook in de verkleinvorm: kadetjes. Van het Franse 'cadet', informeel voor achterwerk. Naar de oorspronkelijke vorm van een bepaald soort broodje. Syn.: achterhammen*; achterwangen*; batterijen*; bietebauw*; billement*; bips*; duivenplat*; flubbers*; globes*; hammen*; kakwangen*. • Kadetten: billen. (Piet Grijs: Blijf met j...

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kadetten

kadetten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord kadet

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Kadetten?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Kadetten

De belangrijkste liberale partij in Rusland vóór de Russische revolutie van 1917. De naam Kadetten is ontleend aan de letters KD, die stonden voor Konstitutionele Democraten. De partij werd in 1905 door liberale middengroepen (professoren en liberale grootgrondbezitters) gesticht. De Kadetten wilden tsaristisch Rusland geleidelijk hervormen, met...

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kadetten

(1) afgeleid van K(onstitutionele) Democraten), in 1905 in Rusland ontstane partij, die ijverde voor invoering van het W.-Europese parlementarisme. (2) leerlingen van de Kon. Militaire Academie, Breda.

2023-10-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Kadetten

(Russisch = K.D.’s, aanvangsletters van de eigennaam Konstitutioneel-Democraten), Russische partij, ook „partij der volksvrijheid” genoemd, die de vorming van een parlementaire democratie naar Westeuropees voorbeeld voorstond. Zij werd gesticht in de winter van 19041905, bestond vnl. uit intellectuelen en werd geleid door de histo...

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Kadetten

[→afk. KD, de constitutioneel-democraten], een in 1904 opgerichte Russische partij die liberaal gezind was en m.n. het gematigde deel van de intellectuelen steunde. Zij vormde de grootste partij in de eerste →doema, maar nam in de volgende doemas een minder sterke positie in. De voornaamste leider was de historicus P.→Miljoekov, die...

2023-10-01
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Kadetten

oudt. afkorting voor Konstitutioneele Democraten, liberale hervormingspartij in Rusland.