Wat is de betekenis van kaderbrief?

2020
2021-01-19
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kaderbrief

brief, notitie over de overheidsbegroting. brief, vertrouwelijke notitie waarin de minister van Financiën ten behoeve van het kabinet het kader, de contouren schetst van de overheidsfinanciën en de gevolgen die dat heeft voor de in te dienen begroting. Voorbeelden: D66-minister Wijers wil meer geld voor het bedrijfsleven. V...

Lees verder
1999
2021-01-19
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Kaderbrief

Kaderbrief - brief van de minister van Financiën aan zijn collega’s waarin de financiële toestand van het land wordt beschreven. Tevens bevat de kaderbrief aanwijzingen om te vermijden dat er onvoorziene tekorten op de rijksbegroting ontstaan en voorstellen voor eventuele bijkomende bezuinigingen. → hangpuntenbrief. Kaderbrief: Brief van de ministe...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten