Wat is de betekenis van Kader?

2021
2023-02-02
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kader

Met een kader wordt een situationele context, verband of achtergrond bedoeld, waarin een bepaalde zaak wordt geplaatst. Hetgeen wat in een kader gezet wordt, is in werkelijkheid complexer of gedetailleerder. Een kader kan dan een inperking of afscherming als functie hebben. Hierdoor wordt de zaak verduidelijkt, waardoor het makkelijker te begrijpen...

Lees verder
2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kader

kader - Zelfstandignaamwoord 1. rand die om iets (m.n. een afbeelding of schilderij) heen wordt aangebracht Die prent behoeft geen kader''. 2. (figuurlijk): situationele context, raamwerk, verband, achtergrond In het kader van de bezuinigingen wordt de ui...

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kader

kader - zelfstandig naamwoord uitspraak: ka-der 1. rand om iets heen ♢ er staat een zwart kader om het artikel 1. in het kader van de bezuinigingen [als onderdeel daarvan] ...

Lees verder
2015
2023-02-02
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

kader

(fiets)frame ‘En ik reed een fiets in de prak toen ik met mijn achterwiel in een put terechtkwam en het kader brak', zegt hij. (De Standaard) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 2

Lees verder
2010
2023-02-02
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

kader

kader: Vlaams woord voor frame.

2004
2023-02-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

kader

(het & de, -s) lijst van een foto of een schilderij, omgeving: een mooi kader Als je daar met jachthoornmuziek en met een mooi kader als het park van Tervuren en met de honderden kleuren van de afgevallen bladeren nog wat sfeer kan bijscheppen, weetje dat honderden mensen hiernaar uitkijken. - HN, 29-10-2002. ziefietsframe.

Lees verder
2002
2023-02-02
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

kader

Een kader is de begrenzing van het beeldvlak; bijv. een rechthoek waarbinnen bijv. getekend (zie tekenen), gefotografeerd (zie fotografie) is; bijv. closeup of totaal bij een video-opname.

1994
2023-02-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Kader

[Fr. cadre, van lt. quadro = vierkant, lijst, van Lat. quadrum = vierkant] omraming, lijst; (mil.) allen met een rang in mil. korps; (alg.) de kern van geoefend en leidinggevend personeel; personen die in een organisatie bestuursfuncties bekleden, staf.

1993
2023-02-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Kader

omlijsting; hoger personeel

1991
2023-02-02
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Kader

Algemeen spraakgebruik: het totaal aan leidinggevenden. Meer in het bijzonder: de leidinggevende functionarissen van het laagste organisatorische niveau: bazen en lagere chefs. Zij vormen de eerste schakel van uitvoering naar leiding. In de kaderfunctie overheersen de vaktechnische aspecten.

1989
2023-02-02
Journalistiek

Journalistiek begrippenlijst

Kader

lijn rond bericht, foto of illustratie ter markering binnen de pagina.

1987
2023-02-02
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Kader

Al dan niet gesloten omlijning van een tekstgedeelte of illustratie.

1981
2023-02-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kader

1. lijst, omlijsting, omlijning, b.v. de lijnen om een advertentie; vakken waarin een biljart wordt ingedeeld door middel van krijtlijnen om verschillende spelsoorten te kunnen spelen; 2. groep van personen die bestuursfuncties bekleden in een organisatie; stafleden.

Lees verder
1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kader

o. (-s), 1. lijst, omlijsting, omlijning; (van een fiets) frame; stel van dunne krijtlijnen evenwijdig aan de zijden van het biljart op bepaalde afstanden getrokken, waardoor het speelvlak in vakken verdeeld wordt (→biljarten); naargelang van die afstanden onderscheidt men kader 35 cm, 38 cm, 45 cm enz.; verder meestal in fig. uitdr.: wat iets...

Lees verder
1955
2023-02-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Kader

omlijsting; onderofficiers en korporaals van een leger, ook uitgebreid tot de officieren; staf van een instelling of partij

1952
2023-02-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kader

s.n., kader (it), ramt (it).

1951
2023-02-02
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Kader

lijst; kader.

1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kader

o. (-s), 1. lijst, omlijsting, omlijning; meest in fig. uitdrukkingen : wat iets als en tot een geheel omsluit, raam : dat past niet in het kader (van het systeem); dat valt buiten het koeler van normale ondeugendheid; 2. (mil.) de korporaals en onderofficieren van een legerafdeling ; bij uitbr. al de officieren en gegradueerden van...

Lees verder
1949
2023-02-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Kader

benaming voor hen, die in het leger een (onder)officiersrang bekleden; z cadre.

1948
2023-02-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

kader

o. 1 raam, lijst; 2 de officieren, onderofficieren en korporaals van een korps.