2019-08-23

kaas

Het begrip kaas heeft 19 verschillende betekenissen: 1) kaas met een rijpingstijd van acht tot tien weken 2) iets wat vol lacunes en gebreken zit 3) kaas met een rijpingstijd van tien tot twaalf maanden 4) soort kaas 5) kaas met een rijpingstijd van minimaal vier weken 6) kaas met een rijpingstijd van zeven tot acht maanden 7) gewoonlijk geel, roomkleurig of wit zuivelproduct dat door persing gemaakt wordt uit wrongel (de samengeklonterde massa in gestremde melk), dat snijdbaar of smeerbaar kan...

Lees verder
2019-08-23

Kaas

1. de- is op tafel,nu mogen de pikante moppen en verhaaltjes verteld worden. Een zinspeling op het vroegere gebruik om na het dessert kaas op te dienen. De dames verwijderden zich dan van tafel. 2. de- snijden,pronken; goede sier maken (met kleding); zich als een fat gedragen. De uitdr. komt al voor bij Harrebomée 1858. In het soldatenslang van de 19de eeuw was kaassnijer een spotnaam voor een militaire dandy. Aan de KMA werd ‘kaas’ ook gebruikt als slangterm voor ‘adjudant-onderofficie...

Lees verder
2019-08-23

Kaas

Scheldwoord voor autochtone Nederlanders, gebruikt in sommige kringen van Marokkaanse jongeren.

2019-08-23

kaas

Verzamelnaam voor een zuivelproduct dat wordt bereid uit melk, al of niet gekruid. Het komt als voedingsmiddel in alle soorten, smaken, benamingen en grootten voor.

2019-08-23

kaas

Grootste gastronomische miskleun: bij kaas hoort rode wijn. Er bestaat namelijk niet één kaas maar honderden verschillende. En om het overzichtelijkte houden, heeft iedere kaas het liefst zijn eigen wijn. En vaker wit dan rood. Kaasplateautjes zijn dan ook een vinologische ramp. Een beetje sommelier gééft bij ieder stukje zuivel een bijpassende wijn. Maar zo’n verwenpartij ben ik pas één keer tegengekomen.

Lees verder
2019-08-23

Kaas

Kaas - slangterm voor een adjudant-onderofficier. Betekent ook kunde, bijv. bouwkaas, krijgskaas. Kilometers kaas gegeten hebben: al heel lang in dienst zijn.

2019-08-23

kaas

kaas - zelfstandig naamwoord 1. uit melk gemaakt broodbeleg ♢ wil je kaas op je boterham? 1. belegen kaas [wat langer gerijpte kaas] 2. de kaas niet van je brood laten eten [opkomen voor je rechten] 3. er geen kaas van gegeten hebben Lees verder

2019-08-23

Kaas

Kaas is een voedingsmiddel, dat, van melk bereid, grootendeels uit kaasstof (caseïne) bestaat. Men heeft onderscheidene soorten van kaas, en het verschil is van het zamenstel en van de bereidingswijze afhankelijk. Wij kunnen daarbij niet stilstaan, maar moeten ons bepalen bij de kaasbereiding in het algemeen.

2019-08-23

Kaas

KAAS, v. (kazen), de uit melk bereid ; eetbare zelfstandigheid: kaas maken; — magere kaas, uit afgeroomde melk; — vette of zoetemelksche kaas, uit versche of weinig ontroomde melk; — groene kaas, zoo geheeten naar de kleur; — lebbige kaas door ’t gebruik van te veel stremsel; — verschillende soorten, naar de plaats van herkomst: Leidsche, Goudsche of Stolksche kaas; Edammer kaas; Limburgsche kaas; Zwitsersche kaas; — er komen wormen in de (mijne, zijne) kaas, de zaak neemt eene sle...

Lees verder
2019-08-23

Kaas

Kaas, - het product, dat verkregen wordt door volle, gedeeltelijk of geheel ontroomde melk, room of soms ook wel karnemelk, te doen stremmen en de afgescheiden massa, de wrongel, d. i. kaasstof met ingesloten andere melkbestanddeelen, na verwijdering van het overtollige vocht, al of niet vermengd met geschikte specerijen, in een bepaalden, voor elke kaassoort eigen vorm te brengen en daarna een rijpingsproces te laten ondergaan. Zie KAASBEREIDING. Soms ook wordt nog kaas gemaakt uit de bij de be...

Lees verder
2019-08-23

Kaas

Kaas - (zie Aas).

2019-08-23

Kaas

We behoeven er niet over te twisten, of kaas bij ons volk een bij uitstek populair artikel is. Reeds op jeugdigen leeftijd horen wij in de geschiedenis van het hardhandige „Kaas- en broodvolk”, aldus genoemd naar de afbeelding van deze beide artikelen op de vaandels, die zij medevoerden. Dit schijnt dus te bewijzen, dat de Hollanders reeds toen een boterham met kaas beschouwden als een noodzakelijken grondslag van hun levensonderhoud. Maar verder wordt bij ons, behalve aan ontbijt- e...

Lees verder
2019-08-23

Kaas

Het product, dat men verkrijgt uit melk, wanneer door toevoeging van stremsel of melkzuur de zgn. ➝ wrongel (kaasstof met ingesloten andere melkbestanddeelen) afgescheiden wordt en deze door een bepaalde behandeling en inwerking van bacteriën en enzymen de voor de verschillende kaassoorten typische vorm en smaak verkrijgt. Als grondstof dient in den regel koemelk, al of niet gedeeltelijk ontroomd; soms room. De vloeistof, die overblijft na afscheiding van de wrongel, heet ➝ wei. In Ned....

Lees verder