Wat is de betekenis van kaartspel?

2019
2020-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kaartspel

kaartspel - Zelfstandignaamwoord 1. een spel met speelkaarten Het schijnt dat veel mensen dat Amerikaanse kaartspel erg leuk vinden. 2. een spel kaarten Heb je het kaartspel meegenomen? Woordherkomst samenstelling van kaart en spel

Lees verder
1990
2020-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kaartspel

kaartspel - Spellen die worden gespeeld met speelkaarten.

1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

kaartspel

o., 1. het kaartspelen: aan het — verslaafd zijn; 2. (-en), een bepaalde soort van spel met kaarten ⓔ; 3. (-len), een spel kaarten. ⓔ Kaartspelen zijn zeer oude gezelschapsspelen, die met behulp van kaarten met een serie afbeeldingen worden gespeeld. De herkomst is onbekend, maar de oude schrifturen van Egypte, China, India enz. vermelden ze...

Lees verder
1933
2020-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kaartspel

wordt in oorsprong beschouwd als een allegorie van het krijgswezen; de vier kaarten of kleuren zijn ook wel in verband gebracht met de vier kasten van het Indische leven, terwijl dan de Zigeuners het spel naar Europa zouden hebben overgebracht. Vooral de vrouwen onder hen deden uit de kaarten voorspellingen. Lit.: F. W. Drijver, Mozaïek (1925,...

Lees verder
1926
2020-11-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kaartspel

Tegen het kaartspel zijn meerdere bezwaren in te brengen, die dan ook van allerlei zijde er tegen ingebracht zijn; maar met name beoefenaars van de Gereformeerde Ethiek waren wel het strengst in hun veroordeeling. Als eerste bezwaar kan men er tegen aanvoeren — een bezwaar dat reeds Schopenhauer er tegen opperde — dat het wijst op een b...

Lees verder
1898
2020-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kaartspel

KAARTSPEL, o. (-en), het kaartspelen: aan het kaartspel verslaafd zijn; een spel kaarten; ...SPELEN, o. het spelen met kaarten; ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v. (-s), die kaartspeelt: ...TELEGRAM, o. (-men), telegram dat open, op eene kaart bezorgd wordt,

Lees verder